Skip to main content

Koszty w firmie pozwalają zmniejszyć wysokość podstawy do naliczenia podatku do zapłaty – doskonale znasz tę zasadę z Polski. Pytanie jednak, co dzieje się w sytuacji, gdy prowadzisz działalność w Norwegii? Co można wrzucić w koszty firmy w tym kraju? Jak wygląda ich rozliczanie? Dowiedz się więcej na ten temat.

Koszty w firmie w Norwegii – czy można je odliczać tak jak w Polsce?

Prowadzenie firmy w Norwegii wygląda dość podobnie jak w Polsce i nie jest obarczone nadmierną liczbą formalności. Mimo to, prowadzenie działalności w tym kraju wiąże się z odmiennymi zasadami oraz wymogami, które trzeba spełnić. 

Przykładowo inaczej niż w Polsce prezentują się progi przychodów, od których wymaga się opłacania podatku VAT. Odmienne są też zasady regulowania zobowiązań finansowych. Dlatego jeśli chcesz prowadzić firmę w Norwegii lub rozpocząłeś już działalność w tym kraju, musisz dobrze poznać „reguły gry”, które tam panują – popełnienie błędu w rozliczeniach może się skończyć konsekwencjami finansowymi.

Jedną z ważnych kwestii, na które zwróci uwagę każdy przedsiębiorca są koszty w firmie – czy w Norwegii można je odliczać? Jak najbardziej tak! W końcu pomniejszają one faktyczny dochód, który uzyskuje przedsiębiorca w związku z prowadzoną działalnością. Dlatego bez względu na to, czy prowadzisz Enkeltpersonforetak (EPF) (jednoosobową działalność), czy spółkę AS, możesz rozliczać koszty w firmie. 

POMOC W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI W NORWEGII – ZAUFAJ PROFESJONALISTOM

Co można wrzucić w koszty firmy w Norwegii?

W ogólnym ujęciu w koszty firmy w Norwegii można wrzucić wszystkie wydatki, które zostały poniesione bezpośrednio w związku z prowadzeniem działalności. Co jednak wpisuje się w tę szeroką kategorię? Zasadniczo koszty w firmie w Norwegii można podzielić na stałe oraz zmienne. Zobacz, co zalicza się do tych grup.

Księgowa rozlicza koszty prowadzenia firmy w Norwegii

Koszty stałe prowadzenia działalności w Norwegii

Stałe koszty w firmie to te przewidywalne i ponoszone regularnie – najczęściej comiesięcznie lub cotygodniowo. Do tej kategorii można zaliczyć:

 • koszty wynajmowania lokalu potrzebnego do prowadzenia działalności – uwaga! Należy pamiętać, że aby najem lokalu wliczyć w koszty firmowe w Norwegii, musi on zostać uprzednio zgłoszony jako siedziba firmy. A co, gdy lokalem firmowym jest jednocześnie Twoje mieszkanie? Wówczas określona jest maksymalna stawka, którą można wliczyć w koszty: jest to obecnie 1700 NOK bez faktury lub kwota proporcjonalna do tego, jak duża część mieszkania jest wykorzystywana na działalność;
 • wydatki na telefon firmowy – warto przy tym pamiętać, że przy rozliczaniu kosztów firmy jednoosobowej obowiązuje górny limit wydatków do odliczenia, jest to 4392 NOK;
 • koszty ponoszone w związku z użytkowaniem pojazdu, pod warunkiem, że jest on wykorzystywany na potrzeby działalności – wchodzą w to m.in. wydatki na paliwo, serwisowanie pojazdu, a także koszty amortyzacji auta,
 • koszty zatrudnienia pracowników – zarówno same pensje, jak i łączne koszty pracy po stronie pracodawcy.

Zmienne koszty w firmie w Norwegii

Znacznie szersza jest kategoria kosztów zmiennych w firmie w Norwegii. Są one uzależnione oczywiście w dużej mierze od profilu prowadzonej działalności gospodarczej, a ich lista jest długa. Można na niej wymienić m.in. wydatki ponoszone na:

 • zakup materiałów oraz towarów, które są konieczne do osiągnięcia przychodów – dla firmy produkcyjnej będą to np. surowce i półprodukty, 
 • urządzenia oraz narzędzia niezbędne do prowadzenia firmy – podobnie jak w Polsce, można wliczyć w koszty również amortyzację środków trwałych. Warto wiedzieć, że sprzęt o wartości powyżej 15 000 NOK jest rozliczany przez kilka lat z rzędu, a nie jednocześnie,
 • podróże służbowe – wydatki tego typu powinny zostać koniecznie potwierdzone stosowną fakturą wystawioną na firmę,
 • koszty reprezentacyjne – chodzi np. o kolację służbową przeprowadzoną z kontrahentem. Warto jednak pamiętać, że rachunek za taką imprezę musi wyraźnie wskazywać, czego dotyczyło takie spotkanie biznesowe;
 • materiały reklamowe i szeroko pojęty marketing – chodzi więc np. o materiały POS, ulotki, plakaty reklamowe, banery, jak również reklamę w internecie,
 • materiały biurowe – w koszty można wpisać dowolne wyposażenie biurowe, zarówno sprzęt elektroniczny (komputery, drukarki, skanery itp.), jak również meble i inne elementy wyposażenia,
 • szkolenia i inne narzędzia podnoszenia kwalifikacji związanych z prowadzonym biznesem – w tę kategorię wliczają się również koszty poniesione na uzyskanie kart branżowych, takich jak np. Renholdskort.

Przeczytaj również: SPÓŁKA Z O.O. CZY DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWA?

Jak odliczyć koszty firmowe w Norwegii?

Najbezpieczniejszym sposobem na to, aby prawidłowo rozliczyć koszty firmy w Norwegii, jest podjęcie współpracy z biurem księgowym, które ma doświadczenie w tej kwestii. Dzięki temu zyskasz pewność, że wszystkie wydatki poniesione z tytułu prowadzonej działalności zostaną prawidłowo rozliczone, a Ty opłacisz podatek w prawidłowej wysokości.

Potrzebujesz pomocy przy rozliczeniach firmy w Norwegii? Zgłoś się do naszych specjalistów, aby uzyskać kompleksowe wsparcie!