EMERYTURA

Osoby, które pracują w Norwegii dłużej niż trzy lata, zbierają kapitał emerytalny w norweskich systemie ubezpieczeń społecznych. Im więcej przepracowanych lat i im wyższe dochody, tym więcej odłożonych składek i tym samym wyższa emerytura w przyszłości. Trzeba jednak wiedzieć, że do otrzymywania pełnego świadczenia emerytalnego w Norwegii trzeba mieć aż 40 lat składkowych. Jeśli jest ich mniej, zebrany kapitał będzie odpowiednio mniejszy, a tym samym świadczenie niższe.

Norweski system emerytalny składa się z trzech filarów. Pierwszy, podstawowy, to emerytura z Folketrygden, która jest wypłacana przez NAV. Drugi to emerytura od pracodawcy, czyli z funduszu, na którym składaliśmy drobną część naszych dochodów z pracy na podstawie umowy podpisanej z danym funduszem. Trzeci stanowią nasze oszczędności emerytalne.

System bywa skomplikowany, tym bardziej, ze reforma z roku 2011 wprowadziła rozróżnienie różnych grup w zależności od roku urodzenia.

Generalna zasada mówi, że jeśli pracowaliśmy w więcej niż jednym kraju EOG, czyli na przykład w Polsce i Norwegii, to o świadczenie aplikujemy tam, gdzie:

– mamy więcej przepracowanych lat;

– zamierzamy pobierać świadczenie.

O norweską emeryturę można zatem aplikować w Norwegii lub z Polski za pośrednictwem ZUS.

Wiek emerytalny w Norwegii to 67 lat. Teoretycznie można aplikować o pobieranie wcześniejszej, częściowej emerytury już po ukończeniu 62 roku życia, jednak zwykle NAV wydaje decyzję odmowną, kierując się interesem ubezpieczonego. Większość Polaków pracujących w Norwegii nie posiada 40 lat składkowych, zatem zgromadzone przez nich składki nie są wystarczające do pobierania wcześniejszej emerytury. Wybierając je za wcześnie można by wykorzystać wszystkie składki jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, na co NAV nie pozwala.

Nasza firma pomoże Ci złożyć wnioski o emeryturę oraz wykona dla Ciebie kalkulację emerytury. Zgłoś się do nas, nie zwlekaj!