Renta zdrowotna – Uføretrygd w Norwegii

Czy w wyniku choroby bądź urazu Ty lub bliska Ci osoba straciła zdolność do pracy w Norwegii? Nie martw się! Pomożemy Ci uzyskać norweską rentę zdrowotną – Uføretrygd, dzięki której otrzymasz utracone dochody.

Renta zdrowotna w Norwegii – komu przysługuje?

Kiedy dochodzi do trwałej niezdolności do pracy – nie mamy szans na uzyskanie przychodów. W Norwegii można liczyć na Uføretrygd, czyli rentę zdrowotną, która jest formą stałego wsparcia finansowego.

Ile wynosi renta zdrowotna w Norwegii?

Renta w Norwegii zastępuje utracony dochód z pracy osobom, które ze względu na przewlekłą chorobę lub kalectwo nie mogą w pełni lub częściowo wykonywać pracy zawodowej. W Norwegii można pobierać rentę częściową, o ile chory jest zdolny do wykonywania pracy na pewien procent etatu. Świadczenie to stanowi nie więcej niż 66% wcześniejszych zarobków i określane jest jako zasiłek przejściowy.

Wysokość renty w Norwegii

Renta zdrowotna w Norwegii może:

  • W 100% pokrywać całkowity dochód świadczeniobiorcy, jeśli jego zdolność do wykonywania pracy jest całkowicie niemożliwa;
  • Pokrywać częściowo niezdolność do uzyskania dochodu.

W Norwegii wysokość renty jest obliczana na podstawie dochodów, które były uzyskiwane przed utratą zdolności do pracy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać rentę zdrowotną w Norwegii?

Aby mieć prawo do renty w Norwegii, należy mieć minimum trzyletnie członkostwo w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych (przed zachorowaniem) i utracić z powodu niezdolności do pracy przynajmniej 50% wcześniejszego dochodu. Świadczenie rentowe z Norwegii można pobierać również w Polsce, jednak w tym celu należy spełnić odpowiednie warunki.

Osobne warunki przyznawania świadczeń rentowych obowiązują chorych, którzy ucierpieli w wyniku wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej.

Inne dodatki do renty zdrowotnej

Pobierając rentę zdrowotną w Norwegii można ubiegać się także o inne dodatki.

Barnetillegg

Dodatek na dziecko, czyli dofinansowanie dla osób, które pobierają obecnie rentę zdrowotną, a dodatkowo mają na utrzymaniu dziecko poniżej 18 roku życia.

Gjenlevendetillegg

Tzw. dodatek wdowi, czyli świadczenie, które przyznawane jest osobom pobierającym rentę zdrowotną, których współmałżonek zmarł.

Bostøtte

Dodatek mieszkaniowy – to specjalne świadczenie socjalne, które przyznawane jest w momencie, gdy osoba pobierająca rentę osiąga niskie dochody, a ponosi wysokie koszty zamieszkania.

Honnørkort

To automatycznie przyznawane świadczenie, czyli dofinansowanie do komunikacji publicznej. Skierowane jest do osób, które pobierają rentę zdrowotną w wymiarze 50%.
    Uległeś wypadkowi i nie możesz pracować? Skorzystaj z renty w Norwegii

    Jeśli chcesz ubiegać się o rentę w Norwegii lub masz pytania dotyczące tego świadczenia, skontaktuj się z jednym z naszych biur.

    Skontaktuj się z Nami