RENTA

Renta w Norwegii zastępuje utracony dochód z pracy osobom, które ze względu na przewlekłą chorobę lub kalectwo nie mogą w pełni lub częściowo wykonywać pracy zawodowej. W Norwegii można pobierać rentę częściową, o ile chory jest zdolny do wykonywania pracy na pewien procent etatu. Świadczenie stanowi nie więcej niż 66% wcześniejszych zarobków.

Aby mieć prawo do renty w Norwegii, należy mieć przynajmniej trzyletnie członkostwo w norweskim systemie zabezpieczeń społecznych (przed zachorowaniem) i utracić z powodu niezdolności do pracy przynajmniej 50% wcześniejszego dochodu.

Świadczenie rentowe z Norwegii można pobierać również w Polsce, jednak w tym celu należy spełnić odpowiednie warunki. Osobne warunki przyznawania świadczeń rentowych obowiązują chorych, którzy ucierpieli w wyniku wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej.

Jeśli chcesz ubiegać się o rentę w Norwegii lub masz pytania dotyczące tego świadczenia, skontaktuj się z jednym z naszych biur.