Skip to main content

Pracujesz na stałe w Norwegii, ale poważnie zachorowałeś? A może zdarzył się jakiś wypadek, przez który wymagasz długotrwałej rehabilitacji? Aby zapewnić sobie na ten czas poczucie bezpieczeństwa i wsparcie finansowe, zgłoś się po zasiłek rehabilitacyjny AAP. Norwegia zapewnia pomoc pieniężną każdemu, kto tego potrzebuje, nawet obcokrajowcom. Dowiedz się więcej.

Nagła utrata zdrowia często wiąże się z brakiem możliwości wykonywania swoich obowiązków w takim samym zakresie jak dotychczas. Dla wielu osób oznacza to kłopoty finansowe. Jednak to wcale nie musi się tak skończyć. Wystarczy w odpowiednim momencie zgłosić się po zasiłek.

APP Norwegia – co to jest?

APP to skrót od arbeidsavklaringspenger, czyli zasiłku rehabilitacyjnego. Jest to świadczenie przygotowane z myślą o osobach, które ze względu na stan swojego zdrowia nie mogą podjąć pracy (w ogóle lub w pełnym zakresie).

Co ważne, mogą go pobierać osoby, które nie przebywają aktualnie na terenie Norwegii. Jednak jest pewien warunek – pobyt poza granicami kraju nie może kolidować z harmonogramem przygotowanym w porozumieniu z NAV, czyli norweskim Urzędem Pracy i Opieki Społecznej.

Zasiłek rehabilitacyjny a chorobowy – czy można pobierać jednocześnie?

Doznałeś uszczerbku na zdrowiu lub zachorowałeś? Zastanawiasz się, czy możesz ubiegać się jednocześnie o zasiłek chorobowy oraz AAP? Niestety nie. Tych świadczeń nie można pobierać jednocześnie.

Zasiłek rehabilitacyjny AAP rozpoczyna się po roku otrzymywania zasiłku chorobowego, gdy pacjent wymaga dalszego leczenia lub rehabilitacji.

Czytaj więcej: Opóźnienia w wypłacie zasiłku chorobowego z NAV

Zasiłek rehabilitacyjny a praca – czy można mieć dodatkowe źródło dochodu?

Otrzymujesz APP, ale czujesz się już lepiej i myślisz o dodatkowym zatrudnieniu? Pamiętaj, że pracę można podjąć tylko w takim zakresie, jaki jest określony w decyzji z NAV, np. 50 lub 70 %. Dodatkowo należy:

 • niezwłocznie powiadomić NAV o wszelkich zmianach w czasie pobierania zasiłku np. związanych z podjęciem pracy;
 • stawiać się w jednostce NAV po uprzednim wezwaniu, zazwyczaj listownym, a także na kursie, leczeniu, itp., które NAV wskaże;
 • wysyłać wszystkie dokumenty, o które NAV prosi.

Tylko w taki sposób możliwe jest zachowanie APP i jednoczesne podjęcie dodatkowego zatrudnienia.

Zasady obowiązujące przy zasiłku rehabilitacyjnym – o czym należy pamiętać?

Ważną kwestią przy wniosku o zasiłek AAP jest stały kontakt z NAVem i odpowiadanie na wszystkie pisma i prośby, które NAV do nas kieruje. Ponadto:

 • każdą zmianę miejsca zamieszkania oraz rozpoczęcie pracy trzeba zgłaszać do NAV;
 • nie można zapomnieć o kartach meldunkowych, które trzeba wysyłać co 14 dni oraz o stworzeniu Aktivitetsplan – są to najistotniejsze elementy, o których należy pamiętać przy staraniu się o zasiłek AAP.

Warto też dodać, że zasiłek AAP w Norwegii jest opodatkowany standardową stawką podatku, a w Polsce jest zwolniony z opodatkowania – nawet jeśli jest wypłacany na konto polskie.

Najważniejsze obowiązki podczas pobierania zasiłku – co trzeba zrobić, aby otrzymać AAP?

Zastanawiasz się, z czym wiąże się pobieranie zasiłku rehabilitacyjnego? Każdy ubiegający się o świadczenie powinien:

 • razem z NAVem przygotować plan aktywności;
 • stawiać się na spotkania, na które wzywa Cię NAV;
 • podać informacje, o które NAV Cię poprosi;
 • wykonywać aktywności opisane w Twoim planie.

Brak spełnienia tych wymagań może sprawić, że NAV odmówi Ci wypłaty należnego świadczenia.

Czytaj więcej: Wkrótce zmiany w zasiłku przejściowym AAP

Uzyskanie APP w Norwegii – jakie warunki trzeba spełnić?

Każdy, kto ubiega się o zasiłek rehabilitacyjny, powinien spełnić także pewne warunki uzyskania AAP. Są to:

 • wiek wnioskodawcy – 18-67 lat;
 • niezdolność do pracy w wymiarze co najmniej 50% – niezdolność do pracy powinna dawać szansę na powrót do pracy przy rehabilitacji i leczeniu;
 • konieczność zarejestrowania się jako osoba poszukująca pracy.

Co ważne, wnioskodawca musi być członkiem Folketrygden przez co najmniej 5 lat przed wnioskowaniem o zasiłek. Pięcioletni okres ubezpieczenia nie dotyczy wyłącznie Norwegii, wystarczy, że wnioskujący posiada je z innego kraju EOG (na przykład Polski).

W przypadku, gdy ktoś nie ma zachowanej ciągłości 5 lat ubezpieczenia przed złożeniem wniosku, istnieją jeszcze dwa wyjątki. Mają one zastosowanie w przypadku, gdy dana osoba miała ubezpieczenie minimum 1 rok nieprzerwanie przed złożeniem wniosku.
Wyjątek pierwszy:

 • byłeś członkiem systemu ubezpieczeń w momencie obniżenia zdolności do pracy (zachorowania) ORAZ byłeś członkiem dłużej lub tak długo, jak nie byłeś członkiem systemu ubezpieczeń społecznych po ukończeniu 16 lat.

Wyjątek drugi:

 • od czasu ukończenia 16 roku życia miałeś okresy krótsze niż 5 lat łącznie, w których nie byłeś członkiem systemu ubezpieczeń.

Wysokość zasiłku AAP – ile wynosi?

Wysokość zasiłku AAP jest obliczana indywidualnie – na podstawie dotychczasowych dochodów, zatem dla każdego może być inna. NAV przyjmuje stawkę 66% średnich dochodów z pracy przed pojawieniem się niezdolności.

Jednocześnie należy pamiętać, że wysokość świadczenia może być powiększona o dodatek na dzieci, jeśli wnioskodawca ma na utrzymaniu pociechy do 18. roku życia. Natomiast jeśli osoba pobierająca zasiłek AAP wróciła do pracy na maksymalnie 60% etatu – otrzyma zredukowaną kwotę zasiłku. Taki zasiłek można otrzymywać maksymalnie przez 4 lata, ale w indywidualnych przypadkach ten czas może zostać wydłużony.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w wypełnieniu wniosku o zasiłek – zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Nie martw się dłużej o swoje bezpieczeństwo finansowe podczas choroby. Zgłoś się do urzędu po odpowiednie świadczenie i spokojnie wracaj do zdrowia!