Skip to main content

AAP, czyli zasiłek rehabilitacyjny w Norwegii, to świadczenie, które nie ma swojego odpowiednika w polskim systemie zabezpieczenia społecznego. Bywa dużą pomocą dla osób dochodzących do zdrowia i można go pobierać również z Polski. Co należy wiedzieć o tym zasiłku? 

AAP to skrót od arbeidsavklaringspenger, czyli zasiłku rehabilitacyjnego. Jest to świadczenie przygotowane z myślą o osobach, które ze względu na stan zdrowia nie mogą podjąć pracy (w ogóle lub w pełnym zakresie). 

Co ważne, mogą go pobierać osoby, które nie przebywają aktualnie na terenie Norwegii. Jednak jest pewien warunek – pobyt poza granicami kraju nie może kolidować z harmonogramem przygotowanym w porozumieniu z NAV. 

Zasiłek rehabilitacyjny AAP rozpoczyna się najczęściej po okresie otrzymywania zasiłku chorobowego, jeśli pacjent wymaga dalszego leczenia lub rehabilitacji. Nie jest to już jednak warunek konieczny, zasiłek rehabilitacyjny można otrzymać również w przypadku, gdy nie było się wcześniej beneficjentem zasiłku chorobowego. 

Celem świadczenia jest zapewnienie dochodu osobie zmagającej się z długotrwałym problemem zdrowotnym w czasie, kiedy wspólnie z NAV ustala swoje możliwości i ewentualny plan powrotu do życia zawodowego. Pacjent powinien być aktywnym uczestnikiem sporządzanego wspólnie planu, czyli między innymi (w miarę możliwości zdrowotnych) próbować różnych metod leczenia i/lub rehabilitacji, zdobywać nowe kompetencje i podejmować zadania zawodowe. 

Uzyskanie AAP w Norwegii – warunki 

Każdy, kto ubiega się o zasiłek rehabilitacyjny, powinien spełnić także pewne warunki uzyskania AAP. Są to: 

  • wiek wnioskodawcy – 18-67 lat; 
  • niezdolność do pracy w wymiarze co najmniej 50% – niezdolność do pracy powinna dawać szansę na powrót do pracy przy rehabilitacji i leczeniu; 
  • konieczność zarejestrowania się jako osoba poszukująca pracy. 

Co ważne, wnioskodawca musi być członkiem Folketrygden przez co najmniej 5 lat przed wnioskowaniem o zasiłek. Pięcioletni okres ubezpieczenia nie dotyczy wyłącznie Norwegii, wystarczy, że wnioskujący posiada je z innego kraju EOG (na przykład Polski). 

 AAP można pobierać również z Polski, beneficjent zasiłku nie ma obowiązku przebywania w Norwegii. Musi jednak pozostawać w regularnym kontakcie z NAV. Nasze biura pomagają w takim wypadku w kontaktach z urzędem.  

 Wysokość zasiłku AAP  

Wysokość zasiłku AAP jest obliczana indywidualnie na podstawie dotychczasowych dochodów, zatem dla każdego będzie inna. NAV przyjmuje stawkę 66% średnich dochodów z pracy przed pojawieniem się niezdolności. Osoby pobierające zasiłek AAP mogą pracować na maksymalnie 60% etatu i otrzymywać wtedy zredukowaną kwotę zasiłku.  

Zasiłek rehabilitacyjny arbeidsavklaringspenger  można z zasady otrzymywać maksymalnie przez 3 lata, ale w indywidualnych przypadkach ten czas może zostać wydłużony. 

Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku o zasiłek albo informacji o warunkach jego przyznania, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Usługę można zamówić bezpośrednio u konsultanta albo w naszym sklepie online.