Skip to main content

AAP, czyli zasiłek rehabilitacyjny w Norwegii, to świadczenie które nie ma swojego odpowiednika w polskim systemie zabezpieczenia społecznego. Co należy wiedzieć o tym zasiłku?

Zasiłek przejściowy (AAP) to świadczenie, które chory pobiera zwykle po okresie zasiłku chorobowego, o ile jego stan zdrowia nie pozwala jeszcze na powrót do pracy. Zasada ogólna mówi, że mogą je pobierać jedynie osoby mające co najmniej pięcioletni staż w systemie norweskiego zabezpieczenia społecznego, ale od tej reguły istnieją wyjątki.

Beneficjenci tego zasiłku otrzymują 66% swojego wcześniejszego wynagrodzenia do granicy 6G, co w tym roku odpowiada kwocie 441 449 NOK. Podstawą do wyliczenia świadczenia są dochody uzyskane w roku poprzedzającym obniżenie zdolności do pracy o co najmniej 50 procent.

Czas na podreperowanie zdrowia

Zasiłek przejściowy w Norwegii, inaczej zwany rehabilitacyjnym (nor. AAP), to świadczenie przygotowane z myślą o osobach, które ze względu na stan swojego zdrowia nie mogą podjąć pracy (w ogóle lub w pełnym zakresie). Zasiłek rehabilitacyjny AAP rozpoczyna się zwykle po roku otrzymywania zasiłku chorobowego, gdy pacjent wymaga dalszego leczenia lub rehabilitacji. W tym momencie nie jest to jednak warunek konieczny, zasiłek rehabilitacyjny można otrzymać również w przypadku, gdy nie było się wcześniej beneficjentem zasiłku chorobowego.

Celem tego świadczenia jest zapewnienie dochodu osobie zmagającej się z długotrwałym problemem zdrowotnym w czasie, kiedy wspólnie z NAV ustala swoje możliwości i ewentualny plan powrotu do życia zawodowego. Pacjent powinien być aktywnym uczestnikiem sporządzanego wspólnie planu, czyli między innymi (w miarę możliwości zdrowotnych) próbować różnych metod leczenia i/lub rehabilitacji, zdobywać nowe kompetencje i podejmować zadania zawodowe.

Prawa i obowiązki

Zasiłek należy się tym osobom, których możliwości podejmowania aktywności zawodowych zostały zredukowane co najmniej o 50 procent w wyniku choroby bądź urazu. Jeżeli schorzenie bądź uraz powstały w wyniku choroby zawodowej bądź wypadku przy pracy, to świadczenie należy się już w przypadku, gdy możliwości podejmowania aktywności zawodowych zostały zredukowane o 30 procent. Mogą się o nie starać osoby w wieku pomiędzy 18 i 67 lat, które potrzebują terapii medycznej bądź pomocy NAV, aby odzyskać taki stopień sprawności, by móc podjąć na nowo obowiązki zawodowe.

W czasie otrzymywania AAP można podejmować pracę na część etatu, jednak nie więcej niż na 60 procent.

Każdy ubiegający się o świadczenie powinien:

– razem z NAVem przygotować plan aktywności;

– stawiać się na spotkania, na które wzywa NAV;

– podać informacje, o które prosi urząd;

– wykonywać zadania opisane w planie.

Aplikuj razem z nami

Chcesz starać się o zasiłek przejściowy AAP w Norwegii? Powierz formalności nam, a sam zajmij się w spokoju tym, co najważniejsze, czyli swoim zdrowiem. Nasi specjaliści mają wieloletnie doświadczenie w aplikowaniu o norweskie świadczenia. Pomożemy ci przygotować odpowiednią dokumentację i załatwimy twoją sprawę kompleksowo.