Skip to main content

Zasiłek rehabilitacyjny w Norwegii, podobnie jak w Polsce, to świadczenie, które przyznaje się w ściśle określonych przypadkach. Przepisy w obu krajach nie są tożsame. Starając się o ten zasiłek warto mieć przy sobie doradcę, który wyjaśni wszystkie zasady.

APP to skrót od arbeidsavklaringspenger, czyli zasiłku rehabilitacyjnego w Norwegii. Jest to świadczenie przygotowane z myślą o osobach, które ze względu na niewystarczająco dobry stan swojego zdrowia nie mogą podjąć pracy (w ogóle lub w pełnym zakresie) i potrzebują asysty NAV.

Celem zasiłku zabezpieczenie potrzeb osoby niezdolnej do pracy i ustalenie, czy w jej sytuacji zdrowotnej możliwy jest powrót na rynek pracy bądź zachowanie stanowiska  w dopasowanym wymiarze. Świadczeniobiorca realizuje ten cel na różne sposoby, na przykład przechodząc rehabilitację, zyskując nowe kompetencje zawodowe bądź ustalając z pracodawcą, jak można przystosować stanowisko pracy do jej potrzeb zdrowotnych.

Ze wszystkich świadczeń socjalnych przyznawanych w Norwegii zasiłek rehabilitacyjny jest tym, który wymaga najbardziej ścisłej współpracy z Urzędem Pracy i Opieki Społecznej NAV.

Warunki uzyskania zasiłku

Podstawowe warunki uzyskania AAP to:

– odpowiedni wiek wnioskodawcy – 18-67 lat;

– niezdolność do pracy w wymiarze co najmniej 50%. Przepisy określają, iż chodzi o niezdolność do wykonywania każdego rodzaju pracy;

– zapotrzebowanie na leczenie bądź rehabilitację albo asystę NAV przy znalezieniu lub zachowaniu stanowiska pracy;

– zarejestrowanie się jako osoba poszukująca pracy;

– członkostwo w Folketrygden przez co najmniej 5 lat przed wnioskowaniem o zasiłek. Pięcioletni okres ubezpieczenia nie dotyczy wyłącznie Norwegii, wystarczy, że wnioskujący posiada je z innego kraju EOG (na przykład Polski).

NAV nie wymaga, aby przed wnioskowaniem o APP koniecznie pobierać zasiłek chorobowy. Istotne jest to, aby sytuacja osoby aplikującej o świadczenie rokowała odzyskanie zdolności do pracy.

Ile można otrzymać?

Wysokość zasiłku AAP jest obliczana indywidualnie – na podstawie dotychczasowych dochodów, zatem dla każdego może być inna. NAV przyjmuje stawkę 66% średnich dochodów z pracy przed pojawieniem się niezdolności.

Jednocześnie należy pamiętać, że wysokość świadczenia może być powiększona o dodatek na dzieci, jeśli wnioskodawca ma na utrzymaniu pociechy do 18. roku życia.

AAP a zatrudnienie

Otrzymujesz APP, ale czujesz się już lepiej i myślisz o dodatkowym zatrudnieniu? Pamiętaj, że pracę można podjąć tylko w takim zakresie, jaki jest określony w decyzji z NAV, np. 50%. Z zasady NAV nie wypłaca zasiłku rehabilitacyjnego osobom podejmującym zatrudnienie na więcej niż 60%.

Dodatkowo należy:

– niezwłocznie powiadomić NAV o wszelkich zmianach w czasie pobierania zasiłku np. związanych z podjęciem pracy;

– stawiać się w jednostce NAV po uprzednim wezwaniu, zazwyczaj listownym, a także na kursie, leczeniu, itp., które NAV wskaże;

– wysyłać wszystkie dokumenty, o które NAV prosi.

Skorzystaj z pomocy

Jeśli chcesz starać się o zasiłek rehabilitacyjny AAP w Norwegii, możemy Ci w tym pomóc. Ocenimy Twoje szanse na uzyskanie świadczenia, pomożemy Ci złożyć wniosek i podpowiemy, jakie kroki należy podjąć. W razie potrzeby będziemy Ci też asystować na kolejnych etapach współpracy z Urzędem Pracy i Opieki Społecznej NAV. Z nami nie przegapisz żadnej istotnej wiadomości z urzędu, zmian w przepisach i terminów, których należy dotrzymać, aby zachować prawo do zasiłku. Skontaktuj się z jednym z naszych biur, a wykwalifikowany doradca będzie do Twojej dyspozycji. Usługę możesz tez łatwo zamówić w naszym SKLEPIE ONLINE.