Skip to main content

Emerytura i AAP jednocześnie? To możliwe!

Pobierasz zasiłek rehabilitacyjny w Norwegii i jednocześnie zbliżasz się do wieku emerytalnego? Te świadczenia można pod pewnymi warunkami otrzymywać jednocześnie.

Zasiłek rehabilitacyjny w Norwegii (inaczej APP – skrót od arbeidsavklaringspenger – bądź zasiłek rehabilitacyjny) to świadczenie przygotowane z myślą o osobach, które ze względu na niewystarczająco dobry stan swojego zdrowia nie mogą podjąć pracy (w ogóle lub w pełnym zakresie) i potrzebują asysty NAV.

Celem zasiłku jest zabezpieczenie potrzeb osoby niezdolnej do pracy i ustalenie, czy w jej sytuacji zdrowotnej możliwy jest powrót na rynek pracy bądź zachowanie stanowiska  w dopasowanym wymiarze. Świadczeniobiorca realizuje ten cel na różne sposoby, na przykład przechodząc rehabilitację, zyskując nowe kompetencje zawodowe bądź ustalając z pracodawcą, jak można przystosować stanowisko pracy do jej potrzeb zdrowotnych.

Emerytura a AAP

Nie każdy wie o tym, że zasiłek rehabilitacyjny AAP można łączyć z pobieraniem emerytury.

Wiek emerytalny w Norwegii to 67 lat. Można aplikować o pobieranie wcześniejszej, częściowej emerytury już po ukończeniu 62 roku życia. Prawo do otrzymywania norweskiej emerytury przysługuje wyłącznie osobom, które były członkami systemu ubezpieczeń społecznych dłużej niż 5 lat. Im więcej przepracowanych lat, wyższe dochody i więcej odłożonych składek, tym większa emerytura. Trzeba jednak wiedzieć, że do otrzymywania pełnego świadczenia emerytalnego w Norwegii trzeba mieć aż 40 lat składkowych. Jeśli jest ich mniej, zebrany kapitał będzie odpowiednio mniejszy, a tym samym świadczenie niższe.

Osoby pobierające AAP w Norwegii i będące w wieku okołoemerytalnym (na przykład 65 lat), obawiają się wnioskować o emeryturę w Norwegii bądź w Polsce, by nie stracić prawa do zasiłku rehabilitacyjnego. Te dwa świadczenia można jednak ze sobą łączyć. Jeśli stosunek pracy został zakończony, beneficjent AAP ma prawo pobierać częściową emeryturę w Norwegii bądź emeryturę w Polsce nie tracąc prawa do zasiłku przejściowego AAP w Norwegii.

Na tej samej zasadzie osoby w wieku powyżej 62 lat, które pobierają częściową emeryturę i jednocześnie pracują, w przypadku przejścia na zasiłek chorobowy mają prawo do wypłaty 100%.