Skip to main content

1 lipca wprowadzono w Norwegii istotne zmiany w przepisach dotyczących zasiłku przejściowego AAP. Sprawdź, czy dotyczą ciebie.

Celem zmian wprowadzonych od 1 lipca jest zapewnienie beneficjentom zasiłku przejściowego (inaczej zwanego rehabilitacyjnym) AAP jak najłatwiejszego powrotu do na rynek pracy. Reforma ma im pozwolić na pełne wykorzystanie możliwości ustalenia stopnia zdolności do podjęcia na nowo kariery zawodowej.

Reforma była już wcześniej sygnalizowana, o czym pisaliśmy między innymi w tym artykule WKRÓTCE ZMIANY W ZASIŁKU PRZEJŚCIOWYM AAP.

Automatyczne przedłużenie

Osoby, którym pobieranie zasiłku kończy się pomiędzy 30 czerwca a 30 października 2022 roku, otrzymują automatyczne przedłużenie świadczenia do 31 października. Nie trzeba się w tej sprawie kontaktować z NAV, urząd już wysłał wszystkim osobom, których przedłużenie dotyczy, stosowną informację w tej sprawie. Automatycznie przedłużenie nie wpływa też na ustalony wcześniej plan rehabilitacji. Nadal należy wykonywać te kroki, które wcześniej zostały zaplanowane z doradcą NAV (veilederem).

Zniesienie rocznej karencji

Nowe przepisy znoszą obowiązujący wcześniej okres rocznej karencji. Aby starać się o zasiłek przejściowy na nowo, nie trzeba już będzie odczekać dwunastu miesięcy. Dotyczy to wszystkich typów zasiłków AAP.

Dodatkowy okres zasiłku

Zmienione zostają zasady przyznawania dodatkowego okresu zasiłku przejściowego AAP (unntaksperiode). Ten dodatkowy okres jest przyznawany poszczególnym beneficjentom w wyjątkowych przypadkach i wydłuża maksymalny czas pobierania świadczenia z trzech do pięciu lat. NAV wprowadza nowe kryteria w tym zakresie. Jak tłumaczą ustawodawcy, nowe reguły będą kłaść szczególny nacisk na możliwości danej osoby do zwiększenia swojej zdolności do pracy w przyszłości.

 

Masz pytania związane z zasiłkiem przejściowym AAP? Chcesz złożyć wniosek o jego przyznanie? Zgłoś się do nas!