Skip to main content

Kiedy pobierasz z Norwegii emeryturę bądź rentę, z zasady te świadczenia podlegają opodatkowaniu na miejscu. Ważne jest, abyś dostosował swoją kartę podatkową do nowej sytuacji. W innym wypadku po rozliczeniu podatkowym grozi Ci dopłata.

Przejście na emeryturę w Norwegii wiąże się ze zmianą w budżecie. Z tego powodu konieczne jest skontrolowanie swojej norweskiej karty podatkowej. Norweski Urząd Skarbowy Skatteetatten poleca wszystkim pobierającym emeryturę zaktualizowanie danych w karcie podatkowej. Podatek od świadczenia emerytalnego może wynosić tyle samo, co w przypadku zwykłej pensji, ale składka na ubezpieczenie społeczne jest dla emerytów niższa. Warto też wiedzieć, że dla emerytów pobierających emeryturę z NAV oraz z AFP przeznaczono też specjalny odpis podatkowy.

Co musisz wiedzieć, zanim zmienisz norweską kartę podatkową?

Kildeskatt dla emerytów i rencistów

Osoby pobierające z Norwegii emeryturę bądź rentę podlegają opodatkowaniu w Norwegii, nawet w przypadku, gdy mieszkają już na stałe w innym kraju. Urząd wypłacający świadczenie pobiera od kwoty brutto 15% podatku ryczałtowego kildeskatt . Dotyczy to również tych beneficjentów świadczeń, którzy nigdy nie miel rezydencji podatkowej w Norwegii.

Kildeskatt jest pobierany od: emerytury podstawowej z Folketrygden, emerytury OTP od pracodawcy, emerytury z funduszu emerytalnego, renty otrzymywanej z NAV oraz renty otrzymywanej z funduszu ubezpieczeniowego. W praktyce z zasady tylko w dwóch przypadkach dotyczących obcokrajowców świadczenia rentowo-emerytalne nie są opodatkowane. Pierwszy zachodzi wtedy, kiedy świadczeniobiorca nie wypracował sobie norweskiej emerytury z państwowego systemu ubezpieczeń i pobiera wyłącznie świadczenie od instytucji prywatnej. Drugi dotyczy renty rodzinnej dla dzieci do 17 roku życia mieszkających w Polsce. Kiedy dziecko otrzymujące rentę z Norwegii kończy siedemnasty rok życia, wtedy zaczyna płacić podatek od świadczenia w Norwegii.

Bez podatku w Norwegii – sytuacje szczególne

Teoretycznie istnieje możliwość skorzystania z niższej stawki opodatkowania emerytury bądź renty w Norwegii albo nawet całkowitego zniesienia opodatkowania tych świadczeń, gdy pobiera się norweska emeryturę lub rentę mieszkając za granicą. Jest to możliwe, gdy Norwegia ma podpisaną specjalną umowę z krajem zamieszkania świadczeniobiorcy. W przypadku rezydentów polskich emerytura oraz renta otrzymywane z NAV są opodatkowane w Norwegii. Wyłącznie świadczenia nieobowiązkowe od podmiotów trzecich nie podlegają opodatkowaniu w Norwegii.

Jeśli mieszkałeś w Norwegii przez co najmniej 10 lat, to po przeprowadzce do Polski jesteś traktowany jako norweski rezydent jeszcze przez trzy lata. W takim wypadku możesz w ciągu maksymalnie trzech lat nie płacić podatku w Norwegii, gdy emerytura jest zbyt mała, ale musisz opodatkować ją w Polsce. Po trzech latach po przeprowadzce z Norwegii do Polski zobowiązany jesteś dopilnować, by w Norwegii otrzymać kartę podatkową 15%.

Jeśli pobierasz z Norwegii rentę bądź emeryturę, koniecznie sprawdź swoją kartę podatkową, szczególnie, jeśli widnieje na niej mniej 15% zaliczki na podatek. Oznacza to bowiem, że w ciągu całego roku wpłacisz za mało zaliczek, które po rozliczeniu podatkowym trzeba będzie dopłacić.

Każdy emeryt i rencista powinien jednak dostosować kartę podatkową na potrzeby świadczenia. Jak to zrobić?

Emeryci niepracujący

Jeśli przechodzisz na całkowitą emeryturę, czyli nie planujesz mieć dodatkowo dochodów z pracy, powinieneś zalogować się na swoje konto na stronie Skatteetaten i dostosować kartę podatkową tak, aby uniknąć dopłacania podatku po zakończeniu roku skarbowego. Powinieneś wpisać, jaką kwotę emerytury otrzymasz w całym roku i przez ile miesięcy będziesz pobierać świadczenie.

W przypadku, gdy będziesz otrzymywać emeryturę z racji wieku z NAV albo emeryturę z AFP, do określonej kwoty otrzymasz odpis podatkowy dla emerytów. Ci, którzy otrzymują wysoką emeryturę, będą płacić wyższe zaliczki na podatek niż ci, którzy otrzymują skromniejszą emeryturę. Innymi słowy – im niższa emerytura, tym większy jest odpis podatkowy dla emerytów. Osoby mieszkające w krajach UE, które pobierają emeryturę z Norwegii i mają niskie dochody, mogą starać się o rozszerzony odpis podatkowy.

Zmieniając kartę podatkową po przejściu na emeryturę, zwróć uwagę na feriepenger. Jeśli otrzymasz je w danym roku podatkowym, musisz je wliczyć do przewidywanego rocznego dochodu.

Emeryci pracujący

Emeryturę z NAV można w Norwegii pobierać jednocześnie pracując, nie powoduje to redukcji tego świadczenia. Emeryci łączący świadczenie z dalszym wykonywaniem pracy zarobkowej również powinni dostosować kartę podatkową do swojej sytuacji. Powinni do niej wpisać przewidywany dochód z pracy oraz z emerytury.

Osoby korzystające z opodatkowania według tabeli powinny pamiętać, że opodatkowanie według tabeli powinno być stosowane jedynie u tego płatnika, który jest płatnikiem głównym (czyli wypłaca więcej). To podatnik jest odpowiedzialny za to, by poinformować płatników, który z nich jest głównym, a który dodatkowym. To ważne, bowiem wpływa to na sposób pobierania zaliczek na podatek.

Chcesz złożyć wniosek o emeryturę bądź rentę w Norwegii? Masz pytania dotyczące opodatkowania tych świadczeń? Zgłoś się do nas, pomożemy Ci zorientować się w przepisach i załatwić konieczne formalności.