Skip to main content

W Norwegii małżonkowie, partnerzy oraz dzieci osoby zmarłej mogą liczyć na renty rodzinne. Pod pewnymi warunkami można je otrzymywać również z Polski.  

Renta rodzinna, inaczej zwana „rentą wdowią” (nor. gjenlevendepensjon) ma na celu zapewnić dodatkowe środki rodzinie osoby zmarłej. Przysługuje ona współmałżonkowi lub partnerowi zmarłego płatnika. Wypłacana jest wtedy, gdy zmarły w ciągu ostatnich pięciu lat należał do Norweskiego Systemu Ubezpieczeń Społecznych (nor. folketrygden). Za wypłacanie świadczenia w Norwegii odpowiedzialny jest NAV, środki są przelewane na konto co miesiąc.  

Odpowiednikiem tego świadczenia dla dziecka zmarłego rodzica jest barnepensjon. Należy się dziecku, które straciło jedno bądź oboje rodziców. Zwykle należy się osobom, które nie przekroczyły osiemnastego roku życia, ale w niektórych wypadkach można ją otrzymywać do ukończenia dwudziestego pierwszego roku życia. Zmarły rodzic musiał być członkiem systemu ubezpieczeń przez co najmniej pięć lat, dziecko również musi być członkiem tego systemu. Jeśli dziecko przeprowadziło się do innego kraju niż Norwegia, renta należy się, o ile zmarły rodzic mieszkał w Norwegii przez co najmniej 20 lat.  

Ile można otrzymać?

Renta wdowia przysługuje współmałżonkowi lub partnerowi zmarłej osoby w momencie, jeżeli małżeństwo lub związek trwało co najmniej pięć lat licząc wstecz od daty śmierci lub owocem tego związku były dzieci. Świadczenie przysługuje również w przypadku, jeżeli współmałżonek wychowuje dzieci zmarłej osoby z poprzedniego związku. W takiej sytuacji również musi być zachowany minimum pięcioletni okres opieki. 

Wysokość gjenlevendepensjon uzależnione jest od kilku czynników: wypracowanej emerytury osoby zmarłej oraz wysokości zarobków żyjącego współmałżonka. Liczy się również to, czy żyjący małżonek jest w nowym związku, posiadanie nowego partnera życiowego może zredukować kwotę wypłaty. 

Renta wdowia składa się ze świadczenia podstawowego oraz dodatkowego. Pełne świadczenie podstawowe należy się tylko w momencie, jeżeli zmarły przez 40 lat należał do Norweskiego Systemu Ubezpieczeń Społecznych. Zazwyczaj w takim przypadku jego wysokość równa się kwocie bazowej (G). 

W przypadku barnepensjon wysokość świadczenia jest uzależniona również od liczby rodzeństwa. Obecnie (sierpień 2023 r.) jedynacy otrzymują świadczenie w wysokości 3 954 NOK miesięcznie.  

Dla małżonków oraz partnerów 

Istnieje możliwość, w której były małżonek również może złożyć wniosek o przyznanie renty wdowiej. Może mieć to miejsce w dwóch przypadkach. Po pierwsze, zmarły po rozwodzie nie wstąpił ponownie w związek małżeński. Po drugie, śmierć małżonka nastąpiła nie później niż 5 lat po rozwodzie, a małżeństwo trwało 25 lat (lub 15 lat, w przypadku, gdy para miała wspólne dzieci.)  

W przypadku partnerów, którzy nie weszli w związek małżeński, a posiadają wspólne dzieci, świadczenie przysługuje, jeśli związek trwał minimum 15 lat, a partner zmarł nie później niż 5 lat po okresie, w jakim zamieszkał oddzielnie. Za początek konkubinatu liczy się w tym wypadku moment, w którym narodziło się pierwsze dziecko. 

Straciłeś bliską osobę, która pracowała w Norwegii i chcesz dowiedzieć się więcej o rencie rodzinnej? Zapraszamy na konsultację do jednego z naszych biur. Przeanalizujemy Twoją sytuację, by sprawdzić, czy należy Ci się świadczenie. Jeśli spełniasz warunki do przyznania renty rodzinnej, pomożemy Ci zebrać odpowiednią dokumentację i złożyć poprawny wniosek.  Możesz zamówić konsultację w tej sprawie albo wybrać usługę ze sklepu online