Skip to main content

Gjenlevendepensjon, czyli renta po zmarłym współmałżonku, to norweskie świadczenie mające na celu zapewnienie rodzinie dodatkowych środków w trudnym czasie. Aby pobierać je bez problemów, świadczeniobiorca powinien pamiętać o kilku istotnych szczegółach.

Tak zwana renta wdowia w Norwegii przysługuje współmałżonkowi zmarłej osoby. Wypłacana jest pod warunkiem, że zmarły w ciągu ostatnich pięciu lat należał do Norweskiego Systemu Ubezpieczeń Społecznych (folketrygden). Wysokość świadczenia uzależniona jest od dwóch czynników. Po pierwsze, od wysokości wypracowanej emerytury przez zmarłego. Po drugie, od wysokości zarobków żyjącego współmałżonka. Jeżeli dochód wynikający z zatrudnienia jest wyższy niż połowa kwoty bazowej (0,5 G) wtedy 40% nadwyżki zostanie odjęte od świadczenia. Za wypłacanie renty odpowiedzialny jest NAV.

Renta wdowia składa się ze świadczenia podstawowego oraz dodatkowego. Pełne świadczenie podstawowe należy się tylko w momencie, jeżeli zmarły przez 40 lat należał do Norweskiego Systemu Ubezpieczeń Społecznych. Zazwyczaj w takim przypadku jego wysokość równa się kwocie bazowej (G).

Więcej na temat renty po zmarłym współmałżonku możesz przeczytać w zakładce GJENLEVENDEPENSJON, CZYLI RENTA PO ZMARŁYM WSPÓŁMAŁŻONKU.

Podstawowe warunki

Gjenlevendepensjon należy się, jeżeli małżeństwo trwało co najmniej pięć lat lub owocem tego związku były dzieci. Świadczenie przysługuje również w przypadku, jeżeli współmałżonek wychowuje dzieci zmarłej osoby z poprzedniego związku. W takiej sytuacji również musi być zachowany minimum pięcioletni okres opieki. Te same zasady dotyczą również osób, pozostających w konkubinacie.

Istnieje możliwość, w której były małżonek również może złożyć wniosek o przyznanie renty wdowiej. Może mieć to miejsce w dwóch przypadkach. Po pierwsze, zmarły po rozwodzie nie wstąpił ponownie w związek małżeński. Po drugie, małżonek umrze w ciągu 5 lat od rozwodu, a małżeństwo trwało 25 lat lub 15 lat, w przypadku gdy para miała wspólne dzieci.

W przypadku partnerów, którzy posiadają wspólne dzieci (konkubinatu) świadczenie przysługuje, jeśli związek trwał minimum 15 lat, a partner zmarł nie później niż 5 lat po okresie, w jakim zamieszkał oddzielnie. Za początek konkubinatu liczy się w tym wypadku moment, w którym narodziło się pierwsze dziecko.

Więcej na ten temat przeczytasz w zakładce ZASIŁEK POGRZEBOWY W NORWEGII.

O czym świadczeniobiorca powinien pamiętać?

Złożenie prawidłowego wniosku o gjenlevendepensjon z Norwegii to pierwszy, ale nie ostatni krok osoby owdowiałej. Przyznanie świadczenia przez norweski urząd jest początkiem dłuższej współpracy z NAV. Przyjmując zasiłek świadczeniobiorca jednocześnie zobowiązuje się do postępowania według obowiązujących zasad, z których najważniejsze to pozostawanie w kontakcie oraz zadbanie o sprawy podatkowe.

Po przyznaniu świadczenia:

  • Decyzję o przyznaniu renty wdowiej z Norwegii należy dostarczyć do polskiego banku, w którym posiada się konto, aby wyliczył zaliczkę na podatek dochodowy. Należy ją wcześniej przetłumaczyć na język polski. Nie jest konieczne tłumaczenie całej decyzji, wystarczą tylko niezbędne akapity, dzięki czemu można ograniczyć koszty usługi.
  • Należy pozostawać w kontakcie z norweskim urzędem. Większość spraw wymaga kilkukrotnej wymiany informacji. Świadczeniobiorca NAV zobowiązany jest do ujawnienia wszelkich zmian, które mogą mieć wpływ na prawo lub wysokość świadczenia. Powinien informować między innymi o ewentualnej zmianie swoich dochodów, zmianie stanu cywilnego oraz narodzinach dzieci. W innym przypadku naraża się na ewentualność żądania zwrotu nadpłaconej kwoty zasiłku.
  • Warto założyć profil elektroniczny w Norwegii. Znacząco usprawnia to komunikację z NAV. W niektórych przypadkach czas jest bardzo ważny. Bywa, że dokumenty do urzędu należy dostarczyć w ciągu czterech tygodni, podczas gdy obecnie wzajemna wymiana pism droga pocztową między Polską i Norwegią zajmuje nawet sześć tygodni.
  • Zgodnie z polskimi przepisami, dochody osiągnięte z Norwegii trzeba zgłosić w polskim urzędzie skarbowym.

Kompleksowa usługa

W ATS Pomoc w Norwegii wszystkie sprawy formalne związane z aplikowaniem i pobieraniem renty wdowiej możesz powierzyć konsultantom. Pomagamy w każdym kontakcie z NAV, przygotowujemy korespondencję i doradzamy, jakie kroki należy podjąć. Zajmujemy się też sprawami formalnymi w Polsce, tak aby dochód z Norwegii został zaraportowany poprawnie do urzędu skarbowego. Powierzając nam swoje trudne sprawy, masz pewność, że wszystko zostanie załatwione jak należy.