Skip to main content

Norweski parlament przyjął zmiany w regulacjach dotyczących renty przyznawanej po zmarłym małżonku. Zmienią one sytuację osób, które aktualnie pobierają to świadczenie.

Od 1 stycznia 2024 r. renta rodzinna, zwana również rentą wdowią (nor. gjenlevendepensjon), będzie przyznawana tylko na 3 lata, a nie jak wcześniej bezterminowo, o ile spełnia się warunki. Oznacza to, że osoba, która otrzymała decyzję o przyznaniu świadczenia przed 30 listopada 2023 r., dostanie ostatnią transzę świadczenia w grudniu 2026 r. Nowe przepisy dotyczą również świadczeń obecnie wypłacanych. Beneficjenci renty wdowiej otrzymają z NAV list z wyjaśnieniem, że okres przyznawania zasiłku zakończy się wraz z końcem roku 2026.

Wdowy i wdowcy, którzy będą występować o zasiłek po zmarłym małżonku po 30 listopada 2023 roku, otrzymają świadczenie w zmienionej formie i na określony okres. Gjenlevendepensjon zostanie zastąpione przez omstillingsstønad.

Omstillingsstønad zamiast gjenlevendepensjon

Formalnie omstillingsstønad wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. Będzie to zasiłek czasowy przyznawany na 3 lata. Świadczeniobiorca będzie miał możliwość jego przedłużenia o 2 lata, o ile spełni określone warunki, na przykład podejmie naukę w celu podniesienie swoich kwalifikacji i znalezienia pracy. Osoby urodzone w 1962 r. lub wcześniej, które w okresie 5 lat przed śmiercią małżonka/partnera miały niskie dochody, będą mogły otrzymywać świadczenie do czasu aż ukończą 67 rok życia.

Wysokość świadczenia ma wynosić rocznie 2,25 kwoty bazowej G (obecnie to 266 895 NOK), ale będzie powiązana ze stażem zmarłego małżonka w systemie ubezpieczenia społecznego. W przypadku, gdy roczny dochód świadczeniobiorcy przekroczy 0,5 G (obecnie to 59 310 NOK), wysokość świadczenia zostanie zredukowana.

W 2024 r. wejdą też w życie zmiany dotyczące renty rodzinnej przyznawanej dzieciom osieroconym przez jednego lub dwoje rodziców. Zasiłek ten będzie wyliczany według nowych zasad. Jeśli wyliczenie według nowych zasad byłoby niekorzystne dla beneficjenta, będzie wciąż otrzymywał zasiłek na starych zasadach. Generalnie kwoty renty dla dzieci z tytułu rodzica zostaną podwyższone w stosunku do obecnych kwot. 

Bez możliwości odwołania

Od decyzji NAV o zmianach dotyczących przyznawania renty wdowiej nie można się niestety odwołać. Jest to odgórna decyzja, która w takim samym stopniu dotyczy całej grupy świadczeniobiorców i nie jest związana z jednostkowymi przypadkami.