Skip to main content

W pierwszych czterech miesiącach tego roku zarejestrowano 2000 nowych emerytów więcej niż w tym samym okresie w 2019 roku. Największy wzrost nastąpił w kwietniu, prawdopodobnie powodem jest wybuch pandemii. 

W kwietniu liczba nowych emerytów była na najwyższym poziomie od miesiąca 2016 r., Z 5900 emerytami. To o 11,2 procent więcej niż w tym samym miesiącu w 2019 r. Od stycznia do kwietnia zarejestrowano 22 600 osób jako nowych emerytów.  

Obserwuje się wyraźny wzrost liczby osób pobierających emerytury. Część osób, oczekuje rozpatrzenia wniosku, ale jest to jednak większy wzrost, niż się spodziewaliśmy, podkreśla dyrektor działu NAV Ole Christian Lien. 

Kwiecień jest pierwszym miesiącem, w którym na wycofanie emerytury mogą mieć wpływ większe wydatki związane koronawirusem, a wielu seniorów dotknęło zwolnień i bezrobocie.

1 na 10 emerytów poniżej 67 roku życia jest zarejestrowany jako osoba poszukująca pracy.

Emeryturę można dowolnie łączyć z pracą bez zmniejszania emerytury, co wielu wybrało. 

9,6 procent emerytów mieszkających w Norwegii w wieku 62-66 lat zostało zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy w NAV pod koniec kwietnia. Pod koniec kwietnia zarejestrowanych było 10 600 emerytów i rencistów.

Może być uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych.

Emeryci i renciści w wieku poniżej 67 lat, którzy również pracują, mogą być uprawnieni do zasiłku dla bezrobotnych – w takim przypadku na podstawie utraconego dochodu z tytułu bezrobocia. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych wygasa w wieku 67 lat. 

– Zasiłek dla bezrobotnych nie jest obniżany w stosunku do emerytury z systemu ubezpieczeń społecznych. To samo dotyczy emerytury umownej (AFP) w sektorze prywatnym i większości prywatnych emerytur pracowniczych, wyjaśnia Lien. Dodaje, że zasiłek dla bezrobotnych może zostać obniżony, jeśli emerytura lub zasiłek dla pracowników sektora publicznego otrzyma się w sektorze publicznym.

Za wcześnie, aby wyciągać wnioski. 

Najnowsze prognozy NAV dotyczące rynku pracy wskazują, że powrót bezrobocia do normy zajmie sporo czasu 

– Na tą chwilę jest zbyt wcześnie, aby wyciągać wnioski na temat tego, w jaki sposób sytuacja pandemii wpłynie na osoby starsze w dłuższej perspektywie, ale musimy spodziewać się dalszego wzrostu wycofywania emerytury wśród osób dotkniętych wybuchem korony, mówi dyrektor działu Lien.