Skip to main content

Zastanawiasz się, ile wyniesie w przyszłości twoja norweska emerytura? Istnieje sposób, by to obliczyć. Wiedza na ten temat pozwoli Ci lepiej zaplanować przyszłość.

Przewidywaną wysokość świadczenia emerytalnego z Norwegii można obliczyć. Wystarczy do tego zebrać odpowiednie informacje i połączyć je z najbardziej prawdopodobnymi działaniami w przyszłości. Dokonanie kalkulacji pomaga nie tylko przewidzieć swój przyszły budżet, ale też w porę wprowadzić takie zmiany w sposobie odkładania na emeryturę, aby po zakończeniu kariery zawodowej móc osiągać wyższe wpływy.

Emerytura z Norwegii – najważniejsze informacje

1 stycznia 2021 roku w Norwegii wprowadzono zmiany w systemie emerytalnym. Od tego czasu prawo do otrzymywania norweskiej emerytury przysługuje wyłącznie osobom, które pracują w Norwegii dłużej niż pięć lat i przez ten czas zbierają kapitał emerytalny w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych. Pierwszy warunek osiągnięcia świadczenia emerytalnego z Norwegii to zatem co najmniej pięcioletni staż.

Wiek emerytalny w Norwegii to obecnie 67 lat (z zapowiedzi wiemy, że w przyszłości zostanie podniesiony). O pobieranie wcześniejszej, częściowej emerytury po ukończeniu 62 roku życia, można aplikować, jednak NAV rzadko wyraża na to zgodę przypadku osób o niewielkim stażu w Norwegii. Do pobierania pełnej podstawowej emerytury, czyli alderspensjon, trzeba mieć 40 lat składkowych. Jeśli jest ich mniej, a w przypadku pracowników zagranicznych najczęściej tak się dzieje, zgromadzone składki nie są wystarczające do pobierania wcześniejszej emerytury. Wybierając je za wcześnie można by wykorzystać wszystkie składki jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, na co NAV nie pozwala.

Jak oblicza się emeryturę w Norwegii?

Obliczenie stawki emerytury podstawowej w Norwegii jest skomplikowane i wymaga przekalkulowania kilku zmiennych. Wysokość świadczenia jest zależna od wielu czynników. Pod uwagę bierze się między innymi:

– Liczbę lat członkowskich w Folketrygden w Norwegii oraz okres składkowy (czyli, przez ile lat płaciliśmy składki ubezpieczeniowe);

– Okres płatności składek w innych krajach niż Norwegia;

– Pensjonsgivende inntekt, czyli wysokość dochodu, który stanowi podstawę emerytalną;

– Sytuację rodzinną, stan cywilny ubezpieczonego;

– Posiadanie innych zabezpieczeń emerytalnych w II i III filarze.

– Rok urodzenia ubezpieczonego, bowiem różne zasady dotyczą różnych grup wiekowych.

Do obliczenia wysokości przyszłego świadczenia ważne są zarówno lata pracy danej osoby, jak i okres zamieszkania w Norwegii po ukończeniu szesnastego roku życia.

Czego potrzebujesz do sporządzenia kalkulacji?

Aby wspólnie z doświadczoną w sprawach emerytalnych konsultantką ATS dokonać kalkulacji swojego świadczenia emerytalnego w Norwegii, potrzebujesz tylko podstawowych wiadomości na temat przebiegu swojej pracy oraz zarobkach. Większość potrzebnych danych możemy dla Ciebie znaleźć w systemie. Istotne jest, abyś posiadał wiedzę o swoich zabezpieczeniach emerytalnych w II i III filarze oraz klarowny plan na przyszłość – ile lat zamierzasz jeszcze kontynuować karierę zawodową w Norwegii i kiedy chciałbyś zacząć pobieranie świadczenia emerytalnego z tego kraju.

Świadczenie emerytalne w Norwegii to coś, co już zawczasu można wyliczyć i w razie potrzeby oraz w miarę możliwości, podnieść, kiedy jest jeszcze na to czas. Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania kalkulacji.

Nasze usługi związane z zasiłkiem emerytalnym można znaleźć w sklepie online klikając w EMERYTURY.