Skip to main content

Kalkulacja emerytury z Norwegii

Zastanawiasz się, ile wyniesie w przyszłości twoja norweska emerytura? Istnieje sposób, by to obliczyć. Wiedza na ten temat pozwoli Ci lepiej zaplanować przyszłość.

Przewidywaną wysokość świadczenia emerytalnego z Norwegii można obliczyć. Wystarczy do tego zebrać odpowiednie informacje i połączyć je z najbardziej prawdopodobnymi działaniami w przyszłości. Dokonanie kalkulacji pomaga nie tylko przewidzieć swój przyszły budżet, ale też w porę wprowadzić takie zmiany w sposobie odkładania na emeryturę, aby po zakończeniu kariery zawodowej móc osiągać wyższe wpływy.

Emerytura z Norwegii – najważniejsze informacje

Wiek emerytalny w Norwegii to obecnie 67 lat (z zapowiedzi wiemy, że w przyszłości zostanie podniesiony). O pobieranie wcześniejszej, częściowej emerytury po ukończeniu 62 roku życia, można aplikować, jednak NAV rzadko wyraża na to zgodę przypadku osób o niewielkim stażu w Norwegii. Do pobierania pełnej podstawowej emerytury, czyli alderspensjon, trzeba mieć 40 lat składkowych. Jeśli jest ich mniej, a w przypadku pracowników zagranicznych najczęściej tak się dzieje, zgromadzone składki nie są wystarczające do pobierania wcześniejszej emerytury. Wybierając je za wcześnie można by wykorzystać wszystkie składki jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, na co NAV nie pozwala.

Aby nabyć prawa do emerytury w Norwegii, należy mieć wypracowane co najmniej 5 lat składkowych w systemie ubezpieczeń społecznych. Okresy objęcia ubezpieczeniami społecznymi sumują się ze wszystkich krajów EOG. W praktyce oznacza to, że wystarczy mieć przepracowany nawet jeden rok w Norwegii, a resztę w innym kraju, żeby dostać norweską emeryturę. Nie należy się jednak spodziewać, że będzie to minimalna emerytura określona na stronie NAV – bo ona jest wyliczona przy 40 latach przepracowanych w Norwegii. Emerytura zawsze jest wyliczana indywidualnie na podstawie osiąganych dochodów i składek płaconych na ich podstawie.

Jak oblicza się emeryturę w Norwegii?

Obliczenie stawki emerytury podstawowej w Norwegii jest skomplikowane i wymaga przekalkulowania kilku zmiennych. Wysokość świadczenia jest zależna od wielu czynników. Pod uwagę bierze się między innymi:

– Liczbę lat członkowskich w Folketrygden w Norwegii oraz okres składkowy (czyli, przez ile lat płaciliśmy składki ubezpieczeniowe);

– Okres płatności składek w innych krajach niż Norwegia;

– Pensjonsgivende inntekt, czyli wysokość dochodu, który stanowi podstawę emerytalną;

– Sytuację rodzinną, stan cywilny ubezpieczonego;

– Posiadanie innych zabezpieczeń emerytalnych w II i III filarze.

– Rok urodzenia ubezpieczonego, bowiem różne zasady dotyczą różnych grup wiekowych.

Do obliczenia wysokości przyszłego świadczenia ważne są zarówno lata pracy danej osoby, jak i okres zamieszkania w Norwegii po ukończeniu szesnastego roku życia.

Czego potrzebujesz do sporządzenia kalkulacji?

Aby wspólnie z doświadczoną w sprawach emerytalnych konsultantką ATS dokonać kalkulacji swojego świadczenia emerytalnego w Norwegii, potrzebujesz tylko podstawowych wiadomości na temat przebiegu swojej pracy oraz zarobkach. Większość potrzebnych danych możemy dla Ciebie znaleźć w systemie. Istotne jest, abyś posiadał wiedzę o swoich zabezpieczeniach emerytalnych w II i III filarze oraz klarowny plan na przyszłość – ile lat zamierzasz jeszcze kontynuować karierę zawodową w Norwegii i kiedy chciałbyś zacząć pobieranie świadczenia emerytalnego z tego kraju.

Świadczenie emerytalne w Norwegii to coś, co już zawczasu można wyliczyć i w razie potrzeby oraz w miarę możliwości, podnieść, kiedy jest jeszcze na to czas. Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania kalkulacji.