Skip to main content

NAV informuje, że można się spodziewać co najmniej czterotygodniowych opóźnień w wypłacie zasiłków chorobowych i radzi starać się o pomoc ekonomiczną w razie przedłużającego się oczekiwania.

Zasiłek chorobowy w Norwegii to rekompensata w przypadku utraty części dochodów spowodowanej chorobą. Należy się wszystkim osobom będącym członkami norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych, które w Norwegii przepracowały przynajmniej 4 tygodnie. Osobne zasady dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą oraz freelanserów. Tylko w zeszłym roku NAV wypłaciło w sumie 49 miliardów NOK w ramach zasiłków chorobowych.

Zasiłek chorobowy wypłacany przez pracodawcę to 100% wynagrodzenia, które pracownik mógłby zarobić w czasie zwolnienia.

Po tym okresie wysokość zasiłku chorobowego w Norwegii wylicza się na podstawie aktualnego miesięcznego dochodu przeliczanego na dochód roczny. W przypadku różnic między kwotą wyliczaną na tej podstawie a kwotą deklarowaną przez pracodawcę w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed wystąpieniem niezdolności do pracy, podstawa zasiłku jest szacowana przez NAV. Wysokość zasiłku ustalana jest na podstawie niezdolności do pracy, a tę z kolei określa się w procentach – w przedziale od 20% do 100%.

Więcej na temat zasiłku chorobowego w Norwegii (sykepenger) możesz się dowiedzieć z artykułu

ZASIŁEK CHOROBOWY W NORWEGII – CO TRZEBA O NIM WIEDZIEĆ?

Co najmniej miesiąc oczekiwania na zasiłek

Obecne opóźnienia w wypłatach dotyczą tych osób, które czekają na zasiłek chorobowy wypłacany przez NAV, a nie bezpośrednio przez pracodawcę. Po tym, jak urząd otrzymuje informacje o zarobkach od pracodawcy, czas procedowania spawy to w tym okresie najkrócej miesiąc. Jednocześnie NAV przyznaje, że w przypadku wielu spraw termin jest jeszcze dłuższy. Na oczekiwanie dłuższe niż miesiąc muszą się przygotować między innymi ci petenci, którzy mają kilku pracodawców lub są zatrudnieni poprzez własną spółkę.

Jako przyczyny długiego procedowania spraw związanych z zasiłkami chorobowymi NAV podaje zwiększoną liczbą wniosków oraz zmianę swojego systemu. Część spraw jest rozpatrywana w nowym systemie, a część w starym. Tylko w zeszłym tygodniu 39 000 nowych osób otrzymało w Norwegii zwolnienie lekarskie z pracy w wyniku choroby.

Złóż wniosek o pomoc socjalną

Urząd Pracy i Opieki Społecznej w Norwegii przeprasza za opóźnienia. Reprezentująca NAV Eve Vangsnes Bergli wyjaśnia w mediach, że w celu rozładowania kolejek zatrudniono nowych pracowników i uproszczono niektóre procedury. W tym samym czasie przyznaje, iż nie należy się spodziewać szybkiego rozwiązania problemu. Opóźnienia mogą jeszcze występować w kolejnych miesiącach.

Petentom zmuszonym do długiego oczekiwania na wypłatę zasiłku chorobowego w Norwegii NAV doradza złożenie wniosku o przyznanie pomocy socjalnej.

Celem zasiłku socjalnego w Norwegii jest zapewnienie osobom w trudnej sytuacji godziwych warunków do życia w oparciu o minimum socjalne. Nie ma określonych kryteriów przyznawania pomocy socjalnej oraz nie ma jednoznacznej kwoty zapomogi. Pomoc socjalna w Norwegii nie jest uzależniona od obywatelstwa czy narodowości, system ubezpieczeń społecznych zapewnia wsparcie wszystkim, którzy są jego członkami. Jedynym jasno określonym punktem jest stały i legalny pobyt na terenie Norwegii, pomocy socjalnej nie można otrzymać z NAV przebywając w Polsce. Więcej na temat tego świadczenia możesz się dowiedzieć z TEJ ZAKŁADKI.