Skip to main content

Zasiłek chorobowy to jedno z tych świadczeń z Norwegii, z którym nasi klienci mają najwięcej problemów. Najgorzej, gdy choroba przydarzy się podczas letniego wypoczynku. Co ci się należy, gdy zachorujesz podczas wyjazdu do Polski? 

Zasiłek chorobowy w Norwegii to rekompensata części dochodów utraconych w wyniku choroby lub urazu. Należy się wszystkim osobom będącym członkami norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych, które w Norwegii przepracowały przynajmniej 4 tygodnie. Osobne zasady dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą oraz freelancerów. 

Przez pierwsze 16 dni to pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy; po tym okresie zasiłek ten jest wypłacany pracownikowi przez Norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej, czyli NAV Norwegia. Zasiłek chorobowy wypłacany przez pracodawcę to 100% wynagrodzenia, które pracownik mógłby zarobić w czasie zwolnienia. 

Przeczytaj również: Najczęstsze pytania o zasiłek chorobowy

Komu należy się zasiłek chorobowy w Norwegii? 

Aby otrzymać zasiłek chorobowy w Norwegii, należy być członkiem systemu ubezpieczeń społecznych i mieć mniej niż 70 lat. Powodem nieobecności w pracy musi być własna choroba bądź uraz (a nie na przykład choroba członka rodziny, w takim wypadku może przysługiwać inny typ świadczenia). Kolejny istotny warunek to przepracowanie przynajmniej czterech tygodni przed wnioskowaniem o świadczenie chorobowe. 

Zasiłek przysługuje w momencie, gdy z powodu choroby bądź urazu nie można podejmować obowiązków zawodowych na co najmniej 20 procent. Ustawa określa, iż chodzi o obowiązki zawodowe, z których otrzymuje się dochód dający prawo do emerytury, czyli taki, w którym otrzymuje się obłożoną podatkiem pensję. 

Kolejny istotny warunek to zarobki uzyskiwane przed chorobą bądź urazem. Muszą one odpowiadać co najmniej połowie kwoty G. Warunek stosuje się jedynie do pierwszych szesnastu dni nieobecności w pracy, czyli arbeidsgiverperioden. 

Choroba podczas wyjazdu zagranicznego 

Norwegia przyznaje zasiłek chorobowy pracownikom, którzy zachorowali w trakcie pobytu w Polsce. Aby uzyskać świadczenie, musisz wysłać stosowną dokumentację do oddziału NAV dla obcokrajowców. Jakie dokumenty są wówczas wymagane? Potrzebny jest przede wszystkim oryginał zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza w Polsce, wypełniony przez ZUS druk oraz wypełnione i podpisane oświadczenie własne do zwolnienia zagranicznego. 

Pamiętaj, że musisz zgłosić chorobę jak najwcześniej. Prawo do wypłaty chorobowego przez pracodawcę zaczyna się w momencie, kiedy pracownik zawiadamia o nieobecności w pracy z powodu choroby. Z tego powodu ważnym jest, aby zrobić to tak szybko, jak jest to możliwe. Konieczność udania się na wizytę lekarską warto zgłosić jeszcze przed ewentualnym otrzymaniem zwolnienia chorobowego od lekarza. Nieco inaczej jest w przypadku własnego zgłaszania choroby, czyli egenmelding, ale również wtedy należy zawiadomić pracodawcę jak najwcześniej, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej firmie. W przypadku choroby dłuższej niż trzy dni należy zawsze zgłosić się do lekarza, aby otrzymać zwolnienie chorobowe, czyli sykemelding. 

Aplikuj razem z nami 

Aby NAV mógł rozpatrzeć wniosek o zasiłek chorobowy, pracodawca musi do niego przesłać informacje na temat zarobków. Zwykle dzieje się to bez udziału samego pacjenta, jednak nie zawsze. Zdarza się, iż trzeba osobiście przypomnieć pracodawcy o konieczności dopełnienia tego obowiązku. 

Maksymalny okres zwolnienia chorobowego to 52 tygodnie. Dotyczy to tak samo zwolnień na sto procent, jak i zwolnień częściowych. 

Chcesz starać się o zasiłek chorobowy? Powierz formalności nam, a sam zajmij się w spokoju tym, co najważniejsze, czyli swoim zdrowiem. Nasi specjaliści mają wieloletnie doświadczenie w aplikowaniu o norweskie świadczenia. Pomożemy ci przygotować odpowiednią dokumentację i załatwimy twoją sprawę kompleksowo.