Skip to main content

Zasiłek choroby w Norwegii można uzyskać na podstawie zwolnienia lekarskiego wydanego w Polsce. Wymaga to jednak dopełnienia formalności. Możesz je powierzyć nam i w spokoju dochodzić do zdrowia. 

Zasiłek chorobowy w Norwegii to rekompensata części dochodów utraconych w wyniku choroby lub urazu. Należy się wszystkim osobom będącym członkami norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych, które w Norwegii przepracowały przynajmniej 4 tygodnie. Osobne zasady dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą oraz freelancerów. Zasiłek chorobowy w Norwegii wypłacany jest w wymiarze 100%. 

Dla naszych klientów problematyczne bywa uzyskiwanie zasiłku chorobowego na podstawie zwolnień lekarskich wystawionych w Polsce. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy usługę dopasowaną do potrzeb właśnie tych osób, które zachorowały lub muszą przedłużyć zasiłek chorobowy w NAV będąc w Polsce. Zajmujemy się kompleksowo formalnościami nawet w przypadku, gdy dana osoba nie posiada możliwości logowania się elektronicznie do norweskich systemów.  

Ogólne zasady przyznawania zasiłku chorobowego 

Generalnie, aby otrzymać zasiłek chorobowy w Norwegii, należy być członkiem systemu ubezpieczeń społecznych i mieć mniej niż 70 lat. Powodem nieobecności w pracy musi być choroba bądź uraz beneficjenta zasiłku (a nie choroba członka rodziny). Kolejny istotny warunek to przepracowanie przynajmniej czterech tygodni przed wnioskowaniem o świadczenie chorobowe. 

Zasiłek przysługuje w momencie, gdy z powodu choroby bądź urazu nie można podejmować obowiązków zawodowych na co najmniej 20 procent. Ustawa określa, iż chodzi o obowiązki zawodowe, z których otrzymuje się dochód dający prawo do emerytury, czyli taki, w którym otrzymuje się obłożoną podatkiem pensję. 

Kolejny istotny warunek to zarobki uzyskiwane przed chorobą bądź urazem. Muszą one odpowiadać co najmniej połowie kwoty G. Warunek stosuje się jedynie do pierwszych szesnastu dni nieobecności w pracy, czyli arbeidsgiverperioden. 

Zasiłek chorobowy ze zwolnieniem z Polski 

Norwegia przyznaje zasiłek chorobowy pracownikom, którzy zachorowali w trakcie pobytu w Polsce. Aby uzyskać świadczenie, należy wysłać stosowną dokumentację do NAV. Potrzebny jest przede wszystkim oryginał zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza w Polsce oraz wypełnione i podpisane oświadczenie własne do zwolnienia zagranicznego. 

Jak najszybciej należy także zawiadomić pracodawcę o swojej chorobie. Osoba przebywająca na zasiłku jest zobowiązana do kontaktu i współpracy z pracodawcą oraz z Norweskim Urzędem Pracy i Opieki Społecznej. W przypadku otrzymania kolejnych zwolnień, należy ponownie przesłać wszystkie potrzebne dokumenty do NAV. 

Aplikuj razem z nami 

Chcesz starać się o zasiłek chorobowy z Polski? Powierz formalności nam, a sam zajmij się w spokoju tym, co najważniejsze, czyli swoim zdrowiem. Nasi specjaliści mają wieloletnie doświadczenie w aplikowaniu o norweskie świadczenia. Pomożemy ci przygotować odpowiednią dokumentację i załatwimy twoją sprawę kompleksowo, nawet jeśli nie posiadasz BankID bądź Buypass. Zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych biur.