Skip to main content

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w Norwegii same muszą zadbać o zabezpieczenie na wypadek choroby czy wypadku przy pracy. Warto to zrobić, aby zyskać taką samą ochronę, jak pracownicy etatowi, a jednocześnie zachować niezależność charakterystyczną dla przedsiębiorcy.

Jako samodzielny przedsiębiorca w Norwegii (selvstendig næringsdrivende) nie masz takich samych uprawień jak pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę. Dlatego sam powinieneś odłożyć wynagrodzenie urlopowe, wykupić ubezpieczenie oraz wpłacać składki na emeryturę. Ustawodawcy założyli, że jako osoba bardziej przedsiębiorcza od przeciętnej, nie będziesz miał z tym problemu.

Szesnaście dni bez prawa do świadczeń

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, tak samo jak freelancerzy, mają nieco inne zasady ubezpieczenia chorobowego niż te, które zatrudnione są na etatach. Chorobowe wypłaca się im od 17-dnia niezdolności do pracy, zaś stawka świadczenia wynosi 80% podstawy wynagrodzenia.

W czasie pandemii wprowadzono co prawda zasady przejściowe, dzięki którym również te dwie grupy osób mógłby otrzymywać świadczenie od szóstego dnia choroby, o ile powodem niemożności wykonywania obowiązków był koronawirus, jednak to reguły tymczasowe. Z zasady w przypadku choroby samodzielni przedsiębiorcy stoją na gorzej pozycji niż osoby na kontraktach.

Ubezpieczenie dla samodzielnych przedsiębiorców

Aby zapewnić sobie dodatkową ochronę na wypadek choroby, należy złożyć do NAV stosowny wniosek. Do wyboru są trzy warianty:

  1. 80% kwoty stanowiącej podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego od 1-go do 16-go dnia choroby;
  2. 100% kwoty stanowiącej podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego od 17-go dnia choroby.
  3. 100% kwoty stanowiącej podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego od 1-go dnia choroby.

Składkę NAV oblicza na podstawie dochodu wypracowanego przez firmę w okresie trzech ostatnich lat tworząc prognozę dochodu przewidywanego w roku bieżącym. Jeśli firma powstała wcześniej niż przed trzema laty, przedsiębiorca również może wykupić ubezpieczenie, dołączając do wniosku stosowną dokumentację o budżecie i perspektywach ekonomicznych swojej działalności.

W pierwszym przypadku (80% kwoty od 1-go do 16-go dnia choroby) składka wynosi 2,2% dochodu. W drugim (100% kwoty od 17-go dnia choroby) 1,3%, zaś w trzecim (100% kwoty od 1-go dnia choroby) 9,5%.

Ja to działa?

Po rozpatrzeniu wniosku i obliczeniu składki na podstawie dochodu NAV sporządza dla klienta fakturę. Składki na ubezpieczenie opłaca się dwa razy do roku za okres od stycznia do lipca i od lipca do grudnia.

Ubezpieczenie zaczyna obowiązywać po upłynięciu 4 tygodni od dnia, w którym wysłano wniosek do NAV. W niektórych wypadkach czas oczekiwania nie obowiązuje. Ubezpieczenie obejmuje okres jednego roku kalendarzowego od 1 stycznia do 31 grudnia.

Umowa o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym wygasa w dniu, w którym zamknięta zostaje firma. Można je też wypowiedzieć pisemnie, wtedy obowiązywać będzie do końca półrocznego okresu, w którym urząd otrzymał wypowiedzenie. Ubezpieczenie przestaje obejmować ochroną również wtedy, gdy przedsiębiorca nie zapłaci kolejnej półrocznej składki. Nastepne może wykupić od kolejnego 1 stycznia lub 1 lipca.

Złóż wniosek z naszą pomocą

Osoby, które firmę w Norwegii prowadzą „po godzinach” jako dodatek do innej pracy zarobkowej, nie mają potrzeby starać się o ubezpieczenie zdrowotne, bo są już nim objęte przez pracodawcę. Tym przedsiębiorcom, dla których własna firma jest głównym źródłem dochodu, doradzamy złożenie takiego wniosku. Daje możliwość uzyskania zabezpieczenia dochodu na wypadek choroby przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych oraz z użyciem czytelnych zasadach ubezpieczenia w NAV.

Warto też wiedzieć, że samodzielni przedsiębiorcy mogą wykupić dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie od wypadków przy pracy.

Prowadzisz własną działalność gospodarczą i chcesz rozszerzyć swoją ochronę na wypadek choroby? Zgłoś się do nas! Złożenie wniosku o jedną z trzech form dodatkowego ubezpieczenia znajduje się wśród naszych usług oferowanych klientom biznesowym.