Skip to main content

Wypadek w pracy obejmuje uszkodzenie ciała, chorobę lub śmierć do których doszło w czasie pracy. Po takim zdarzeniu to pracodawca jest zobowiązany do jak najszybszego przesłania zgłoszenia i wniosku do NAV o zatwierdzenie wypadku. Jeśli wypadek był poważny, nastąpiła znaczna utrata zdrowia lub życia to pracodawca ma obowiązek powiadomić również policję i Arbeidstilsynet (Państwowa Inspekcja Pracy). Jeśli pracodawca tego nie zrobił, poszkodowany powinien sam zgłosić wypadek. Wniosek do NAV należy wysłać nie później niż rok po wypadku. 

Po otrzymaniu wniosku NAV ocenia, czy wypadek może zostać zatwierdzony. W tym celu często żąda dosłania dodatkowej dokumentacji od pracodawcy i lekarza.

Po zakończeniu sprawy przez NAV poszkodowany otrzymuje decyzję. Jeśli wypadek zostanie zatwierdzony, otrzymuje się również powiadomienie o możliwości wnioskowania o odszkodowanie z ubezpieczenia społecznego na bardziej korzystnych zasadach niż zwykle. Jednak wniosek o świadczenie można złożyć tylko wtedy, jeśli ubytek na zdrowiu jest większy niż 15 %.

Decyzję z NAV należy okazywać przy wizytach lekarskich, wówczas nie opłaca się kosztów leczenia. 

Dodatkowo należy też pamiętać, że pracodawcy w Norwegii są zobowiązani do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia od wypadków przy pracy w prywatnych towarzystwach ubezpieczeniowych. A także, że większość pracowników jest objęta ubezpieczeniem od  wypadków przy pracy w związku z warunkami pracy. Dotyczy to np. pracowników zatrudnionych na budowach lub przy innych pracach fizycznych. 

Pracodawca ma obowiązek przekazać poszkodowanemu informację o numerze polisy ubezpieczeniowej oraz nazwie towarzystwa ubezpieczeniowego. W tym przypadku wypadek może zgłosić zarówno pracodawca jak i pracownik. 

Po zgłoszeniu firma ubezpieczeniowa prosi o dosłanie pełnej dokumentacji medycznej, a w niektórych przypadkach wzywa poszkodowanego na komisję lekarską. Ubezpieczenie jest wypłacane w zależności od procentu ubytku na zdrowiu. Można wnioskować również o zadośćuczynienie z powodu utraconych dochodów, niezdolności do pracy w przyszłości, kosztów poniesionych w związku z leczeniem itp. W przypadku śmierci można wnioskować o rentę dla dzieci i małżonka. 

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek i osoby wykonujące wolny zawód muszą wykupić dobrowolne ubezpieczenie, aby móc skorzystać z ubezpieczenia od wypadków przy pracy. 

 Jeśli ulegniesz wypadkowi w pracy pamiętaj:

*zabierz ze szpitala pełną dokumentację leczenia

*poproś pracodawcę o wydanie kopii protokołu zdarzenia i sprawdź czy wszystko się zgadza

*złóż wniosek do NAV o uznanie wypadku w pracy

*zachowuj wszelkie paragony, rachunki za wizyty, lekarstwa oraz wypisy z wizyt u lekarzy, w szpitalu lub w poradniach

Jeśli masz pytania odnośnie procedury zgłaszania wypadku w pracy, zadzwoń do nas, pomożemy złożyć wniosek do NAV i ubezpieczyciela oraz poprowadzimy  całą sprawę za ciebie.