Skip to main content

Wyprowadzasz się z Norwegii? Przed tobą kilka formalności związanych z zamykaniem spraw urzędowych w tym kraju, w tym między innymi likwidacja norweskiego konta. Sprawdź, w jakich przypadkach warto to zrobić.

Temat konta bankowego w Norwegii pojawia się najczęściej w kontekście jego otwarcia. Nasi klienci często pytają, w jakim norweskim banku najlepiej otworzyć sobie konto, jakich formalności należy dopełnić i jak wygląda sprawa z przelewami zagranicznymi. Warto jednak zainteresować się jeszcze jednym aspektem, a mianowicie zamknięciem konta w Norwegii, gdy już go nie potrzebujemy.

Sytuacja prawna w Polsce

Polskie przepisy pozwalają na posiadanie konta w innym kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a Norwegia do takich krajów należy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017  r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu  danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, zagraniczne konto bankowe nie zawsze należy zamykać po powrocie do Polski.  Po powrocie do kraju można bez ograniczeń utrzymywać konta bankowe otwarte: w krajach Unii Europejskiej; oraz w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

W Norwegii nie ma obowiązku zamykania konta bankowego, z którego się aktualnie nie korzysta, jednak w niektórych wypadkach jest to wskazane.

Niepotrzebne opłaty

Jeśli zmieniasz kraj pobytu, na przykład przeprowadzasz się z Norwegii do Polski bez planowania rychłego powrotu, warto jest dopełnić koniecznych formalności i pozamykać wszystkie sprawy urzędowe, w tym konto bankowe. Wiele banków pobiera opłaty za prowadzenie konta, nawet jeśli nie są tam przeprowadzane operacje. Banki mogą też naliczać odsetki za nawet drobne zaległości wygenerowane przez koszty administracyjne. Z tego powodu dobrze jest zamknąć rachunek, z którego nie korzystamy.

Zdarza się też sytuacja, gdy klient norweskiego banku przeprowadza się do Polski zostawiając na norweskim rachunku dużo środków (na przykład w wyniku otrzymania odszkodowania, feriepenger bądź zwrotu podatku). Dostęp do konta staje się z czasem utrudniony, bo na przykład zmieniają się formy logowania, przestaje działać token bądź trudno jest dopełnić formalności związanych z ponownym wylegitymowaniem się. Transfer pieniędzy do Polski bywa wtedy problematyczny.

ATS Pomoc w Norwegii pomaga klientom dopełnić formalności związane z zamknięciem konta w Norwegii. Wyprowadzasz się do Polski i chcesz zamknąć swoje norweskie konto? Zgłoś się do nas, pomożemy ci przejść przez procedury i doradzimy najlepsze rozwiązanie.