Skip to main content

Każdej jesieni NAV sporządza ponowne wyliczenia wysokości renty dla wszystkich jej beneficjentów. Oznacza to, że niektóre osoby pobierające te świadczenie mogą otrzymać dopłatę, zaś inne będą musiały zwrócić nadpłaconą kwotę.

Jak co roku jesienią NAV sprawdza, czy wszystkim beneficjentom renty inwalidzkiej wypłacono odpowiednią kwotę świadczenia. W tym celu weryfikuje zeznania podatkowe. Jeśli beneficjent otrzymał zbyt małe świadczenie, po przeliczeniu renty otrzyma dopłatę. Jeśli jednak wypłacono mu za dużo, musi zwrócić nadpłaconą kwotę. Przeliczenie, czyli etteroppgjør, zostanie wkrótce rozesłane do beneficjentów renty.

Podczas ponownego przeliczania NAV sprawdza, czy wyliczył odpowiednią kwotę zasiłku w stosunku do dochodów, jakie w danym roku uzyskiwał świadczeniobiorca zasiłku w Norwegii. Procedura ta dotyczy nie tylko osób pobierających w Norwegii rentę inwalidzką, ale też dodatek dla osoby owdowiałej (gjenlevendetillegg) oraz dodatku z tytułu posiadania dziecka (barnetillegg).

Przeliczenie renty a przeprowadzka do innego kraju

Przeprowadzka do innego kraju może mieć wpływ na wysokość renty pobieranej z Norwegii. Z zasady, gdy beneficjent zasiłku przenosi się do innego kraju strefy EOG bądź innego kraju, z którym Norwegia ma podpisaną umowę o zabezpieczeniu społecznym, może bez problemu wciąż otrzymywać świadczenie. Osoby zaklasyfikowane do kategorii ung ufør, czyli takie, które w wyniku choroby lub urazu otrzymały status osoby niepełnosprawnej przed ukończeniem 26-go roku życia, mogą mieć zredukowaną rentę z Norwegii po przeprowadzce do innego kraju. Dotyczy ich to nawet wtedy, gdy chodzi o państwo należące do strefy EOG, w tym Polskę.

Przed przeprowadzką (należy zgłosić taki plan do urzędu), NAV podejmuje decyzję w sprawie wypłaty zasiłku za granicę. Zamiar przeprowadzki należy zgłosić, jeśli pobyt jest planowany na więcej niż dwanaście miesięcy bądź więcej niż 6 miesięcy rocznie w okresie dwuletnim bądź dłuższym. Przeprowadzkę należy zgłosić również w każdym przypadku, gdy planuje się podjąć pracę za granicą Norwegii.

Do NAV należy też zgłosić zamiar przeprowadzki do innego kraju dziecka lub dzieci, która ma się pod opieką, a także małżonka. W tym przypadku zgłosić należy pobyt dłuższy niż dziewięćdziesięciodniowy w okresie dwunastu miesięcy. Zgłosić należy także ewentualny powrót do Norwegii.