Skip to main content

Renta należy się osobom,  które maksymalnie wykorzystały możliwość pobierania zasiłku rehabilitacyjnego, a stan zdrowia nie daje pomyślnych rokowań na powrót do pracy.

Wyliczana jest ze średniej z ostatnich 5 najlepszych lat przed zachorowaniem.

Podczas pobierania renty można wykonywać pracę zarobkową.

Możliwe jest również przeniesienie zasiłku do Polski.

Renta, która została przyznana poprzez potwierdzony wypadek przy pracy lub chorobę zawodową, zostanie wyliczona na podstawie osobnych przepisów, jeśli takie rozwiązanie będzie korzystniejsze.

Renta jest uzależniona od okresu bycia członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Rzeczywisty okres ubezpieczeniowy to przedział czasowy rozpoczynający od ukończenia 16 roku życia aż do momentu wystąpienia niepełnosprawności. Dodatkowo wylicza się przyszłościowy okres ubezpieczenia od momentu, w którym wystąpiła niepełnosprawność, do czasu ukończenia 66 roku życia. Pełen okres ubezpieczenia to 40 lat. Jeśli osoba mieszkała całe życie w Norwegii , posiada pełen okres ubezpieczenia.

Minimalne roczne świadczenie jest zapewnione, jeśli daje ono dochód w wysokości większej niż renta, do której samemu wypracowało się prawo. Wysokość świadczenia minimalnego zależy od tego, czy osoba na rencie jest samotna, czy mieszka wspólnie ze współmałżonkiem lub partnerem.

W przypadku wspólnego mieszkania razem z małżonką/małżonkiem lub partnerem/partnerką, wysokość rocznego minimalnego świadczenia to 2,28 x kwoty bazowej 1G.

W przypadku wspólnego mieszkania razem z małżonką/małżonkiem lub partnerem/partnerką, wysokość rocznego minimalnego świadczenia to 2,33 x kwoty bazowej 1G dla osób rozpoczynających pobieranie świadczenia po 1 września 2016 roku .

Dla osób samotnych roczne minimalne świadczenie to 2,48 x kwoty bazowej 1G.

Jeśli status cywilny zmienia się podczas otrzymywania świadczenia, należy jak najszybciej powiadomić o tym NAV.

Jeżeli jesteś w sytuacji, gdy kończy Ci się zasiłek rehabilitacyjny, a rokowania nie wskazują na powrót do pracy.. skontaktuj się z nami. Pomożemy we wszelkich formalnościach 🙂