Skip to main content

NAV przypomina, że tylko 31 sierpnia pracodawcy mogą jeszcze składać wnioski o zwrot zaliczek na wynagrodzenie, które wypłacili swoim pracownikom.

Dotyczy to tzw. okresu pracodawcy, który został zredukowany w marcu  z 15 do 2 dni płatnych przez pracodawcę. Ponieważ niektórzy pracodawcy wypłacali wynagrodzenie swoim pracownikom za więcej niż 2 dni – należy im się zwrot pieniędzy z NAV.  

Pracodawcy mogą otrzymać zwrot, gdy okres permitteringu rozpoczął się przed 20 kwietnia 2020. W celu uzyskania rekompensaty należy złożyć wniosek do NAV do 31 sierpnia.

Ten termin nie dotyczy pracodawców, którzy przesyłają informacje o pracownikach do NAV w celu wypłaty tzw. rekompensaty wynagrodzenia (lønnskompensasjon).