Skip to main content

Zasiłek socjalny w Norwegii może otrzymać osoba, która ma trudną sytuację finansową. Np. sama zwolniła się z pracy i w związku z tym musi odczekać 8 tygodni na wypłatę zasiłku dla bezrobotnych. W tym czasie być może nie ma środków na życie. W takim przypadku można starać się o zasiłek socjalny z NAV.

Jest to pomoc finansowa przyznawana na jakiś czas. Głównym celem otrzymywania takiego zasiłku  jest, aby osoba go otrzymująca poprawiła swoja sytuację materialną tak szybko jak to możliwe.

Warunki jakie trzeba spełnić aby móc starać się o taki zasiłek to:

-legalny pobyt w Norwegii (pozwolenie na pobyt i pracę)

-brak pracy, środków na życie oraz brak prawa do innych zasiłków jak np. zasiłek dla bezrobotnych

Nie należy się tu spodziewać wysokich kwot wypłacanych przez NAV, jednakże jest to dobra możliwość dla osób będących w naprawdę trudnej sytuacji życiowej.

NAV zapewnia, że wszystkie wnioski o zasiłek socjalny rozpatrzy w terminie do 1 miesiąca.

Zapraszamy do naszych biur po więcej informacji odnośnie zasiłku socjalnego, a także w e wszystkich innych sprawach. Nasi konsultanci odpowiedzą na pytania i udzielą bezpłatnych konsultacji odnośnie każdej sprawy.