Skip to main content

Norweski parlament zdecydował o przekazaniu gminom dodatkowych środków na ekstra wypłaty pomocy społecznej w ostatnim miesiącu roku.

Parlamentarzyści podjęli decyzję o dodatkowej zapomodze 15 grudnia. Zgodnie z rozporządzeniem gminy otrzymają dodatkowe 100 milionów NOK do rozdysponowania na dodatkowe wypłaty dla beneficjentów pomocy społecznej w grudniu. Osoby pobierające sosialhjelp mają otrzymać po dodatkowe 1000 NOK oraz po 1000 NOK na każde dziecko.

Czy jest zasiłek socjalny?

Celem zasiłku socjalnego w Norwegii jest zapewnienie osobom w trudnej sytuacji finansowej godziwych warunków do życia w oparciu o minimum socjalne. Nie ma określonych kryteriów przyznawania pomocy socjalnej oraz nie ma jednoznacznej kwoty zapomogi. Norweski system ubezpieczeń społecznych przewiduje w tym zakresie elastyczność. Wpływ na wysokość zasiłku socjalnego w Norwegii mają:

  1. – Koszty życia osoby wnioskującej o pomoc socjalną – ważne jest, by z uzyskanej pomocy osoba ta mogła opłacić czynsz, ogrzewanie, zakupić odzież i artykuły spożywcze,
  2. – Stawka minimum socjalnego, która jest ustalona przez rząd norweski,
  3. – Liczba członków rodziny w gospodarstwie domowym.

Zasiłek socjalny w Norwegii jest przyznawany na czas określony – do czasu, kiedy dana osoba spełnia warunki kwalifikujące do uzyskania pomocy. Każdy z wnioskujących zobowiązany jest co roku do wystąpienia do NAV o ponowne przyznanie pomocy (pomoc socjalna w Norwegii nie jest przedłużana automatycznie). W przypadku tego rodzaju wsparcia nie ma żadnych specjalnych warunków co do płci lub wieku osoby ubiegającej się o wsparcie.

Więcej na temat zasiłku socjalnego możesz przeczytać TUTAJ.

Wyzwanie praktyczne

16 grudnia minister pracy Marte Mjøs Persen rozesłała do gmin list z prośbą o dokonanie wypłat tak szybko, jak jest to możliwe. Nie wiadomo jednak, jak w praktyce gminy uporają się z tym zadaniem i czy zdążą przed Świętami Bożego Narodzenia. Gminy zdecydują też samodzielnie, czy do otrzymania dodatkowej kwoty świadczenia potrzebne będzie złożenie pisemnego lub ustnego wniosku, czy też nie. Lokalni urzędnicy NAV muszą samodzielnie zidentyfikować, komu należy się dodatkowa pomoc i w jakiej wysokości (w zależności od liczby posiadanych dzieci pod opieką).

Norweski rząd podkreśla, iż pieniądze mają być dodatkową pomocą dla osób zmagających się z problemami ekonomicznymi, zatem nie powinny wpływać na wypłatę innych świadczeń. Inne świadczenia nie powinny być redukowane z powodu tej dopłaty.

Dodatkowy zastrzyk gotówki otrzymają te osoby, które w grudniu 2022 roku kwalifikują się do uzyskania ekonomicznej pomocy socjalnej.