Skip to main content

O 16% w stosunku do poprzedniego roku wzrosła liczba osób, które pobierają w Norwegii pomoc socjalną. Wśród nowych beneficjentów są między innymi uchodźcy z Ukrainy, ale też rodziny z dziećmi i młodzi Norwegowie.

Celem zasiłku socjalnego w Norwegii jest zapewnienie osobom w trudnej sytuacji godziwych warunków do życia w oparciu o minimum socjalne. Nie ma określonych kryteriów przyznawania pomocy socjalnej oraz nie ma jednoznacznej kwoty zapomogi. Norweski system ubezpieczeń społecznych przewiduje w tym zakresie elastyczność. Gminy pomagają nie tylko finansowo, mogą załatwić mieszkanie socjalne, zaoferować doradztwo ekonomiczne i zawodowe, skontaktować z lekarzem itp.

Nie tylko uchodźcy

Tej jesieni NAV przeprowadził badania dotyczące skali udzielania pomocy socjalnej w dwunastu największych norweskich gminach: Oslo, Bergen, Trondheim, Drammen, Fredrikstad, Lillestrøm, Stavanger, Tromsø, Kristiansand, Bærum, Asker i Sandnes. W sumie dostarczają one pomocy aż 40% wszystkim potrzebującym.

Nie wszędzie liczba mieszkańców zgłaszających się o pomoc socjalną wzrosła w tym samym stopniu – w niektórych gminach tylko o 8, zaś w innych aż o 35%. Średnia to 16%, czyli dużo jak na jeden rok. Największą grupę nowych beneficjentów stanowią uchodźcy z Ukrainy. Jednocześnie wzrasta liczba osób, które potrzebują doradztwa w prowadzeniu budżetu oraz doradztwa w sprawie wychodzenia z długów. W stosunku do września ubiegłego roku zanotowano więcej osób, które mają trudności z opłaceniem podstawowych rachunków, czyli na przykład za mieszkanie, ogrzewanie, zajęcia dla dzieci, a nawet zakup produktów spożywczych.

Z przeprowadzonej przez NAV ankiety wynika, że problemy finansowe wielu rodzin wiążą się miedzy innymi ze wzrostem stóp procentowych, a tym samym opłatami kredytowymi. Wiele rodzin ma wysokie kredyty mieszkaniowe, których obsługa znacząco zdrożała w ciągu mijającego roku. Rosnąca inflacja nie zawsze odpowiada tempie wzrostu płac, a wysokie rachunki za ogrzewanie oraz paliwo nie poprawiają sytuacji.

Gminy i państwo dzielą zadania

Za dostarczanie pomocy socjalnej potrzebującym jej mieszkańcom w praktyce odpowiadają w Norwegii gminy, które w tej kwestii dzielą odpowiedzialność z władzami centralnymi. Zadaniem gmin jest wyrównywanie różnic w poziomie życia mieszkańców oraz zabieganie problemom, jakie mogą się pojawić w wyniku zmagań z trudną sytuacją finansową. W związku z tym gminy muszą posiadać środki finansowe na doraźną pomoc socjalną (w tym zasiłki socjalne) dysponować lokalami socjalnymi oraz oferować doradztwo w sprawach ekonomicznych. Pomoc socjalna jest udzielana na indywidualnych zasadach. Jej zakres zależy tak samo od sytuacji danej osoby lub rodziny, jak i możliwości, jakimi dysponuje dana gmina.

Potrzebujesz pomocy socjalnej w Norwegii albo chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Zgłoś się do jednego z naszych biur, doradzimy Ci, gdzie i po co można się zwrócić.