Skip to main content

NAV zamierza wprowadzić nowe narzędzie, jakie usprawni przyznawanie pomocy socjalnej osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

Ekonomisk stønad i sosialhjelp to świadczenia w Norwegii, które przyznawane są przez NAV osobom, które nie mogą zapewnić sobie samodzielnego utrzymania w wyniku pracy bądź z innych źródeł dochodu. O wsparcie może ubiegać się każdy, kto znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Warunkiem przyznania pomocy socjalnej w Norwegii jest stały i legalny pobyt.

Każda kwota pomocy udzielana jest indywidualnie. Zależna jest m.in. od podstawowych warunków niezbędnych do godnego życia. W przypadku økonomisk stønad nie ma żadnych obostrzeń, co do obywatelstwa lub wieku osoby ubiegającej się o wsparcie.

Nowe narzędzie

Teraz NAV wprowadza do użytku narzędzie, jakie ma pozwolić na sprawniejsze procedowanie wniosków. Informacje o zarobkach petenta mają być pobierane automatycznie z systemu, dzięki czemu urząd zaoszczędzi na czasie. Tak zwany Projekt Digisos zyska uprawnienia, by również w przypadku wniosków o pomoc socjalną zintegrować dane tak, aby dane o wcześniejszych dochodach napływały do urzędu bez angażowania byłych pracodawców bądź świadczeniodawców osoby starającej się o pomoc.

– To bardzo cenne usprawnienie, bo ma duże praktyczne znaczenie dla gminy, oddziału NAV oraz samego petenta. Wcześniej konsultanci NAV niepotrzebnie zużywali dużo czasu na uzyskiwanie danych o zarobkach, które przecież już były zgromadzone w innej bazie danych – powiedział zajmujący się projektem menadżer NAV Anders Kise.

5 pilotażowych gmin

Nowe narzędzie już jest stosowane w pięciu norweskich gminach w ramach projektu pilotażowego. Wcześniej zyskało zastosowanie przy procedowaniu wniosków o inne świadczenia, w tym zasiłek dla bezrobotnych. Wykorzystanie go przy udzielaniu pomocy ekonomicznej było jak dotąd nie kwestią techniczną, a prawną. Norweskie prawo przewiduje ograniczenia w dostępie gmin do danych o dochodach mieszkańców, a to właśnie gminy są odpowiedzialne za zarządzaniem pomocą socjalną na swoim terenie.

Teraz ustawodawcy mają wreszcie dać zielone światło do zastosowania tego rozwiązania przez lokalne oddziały NAV. To dobra wiadomość dla petentów, którzy chcą złożyć wniosek o świadczenie tego rodzaju.

Pomoc socjalna

Chcesz wystąpić o przyznanie zasiłku socjalnego, ale nie wiesz jak przygotować wniosek?

Pomożemy Ci wypełnić dokumentację, wesprzemy na każdym kroku i wspólnie uzyskamy pomoc, której potrzebujesz.