Skip to main content

Zasiłki w Norwegii należą do jednych z najwyższych na świecie. Na system pomocy socjalnej w tym państwie skandynawskim przeznacza się aż 13% PKB, co przy bogactwie Norwegii jest potężną sumą. Co istotne, wsparcie przysługuje wszystkim mieszkańcom tego kraju, którzy tu odprowadzają podatki . Osoby potrzebujące jej  wsparcia finansowego mogą liczyć na pomoc państwa . Jak dokładnie wygląda pomoc socjalna w Norwegii? Oto najważniejsze informacje.

Zasiłki w Norwegii – najważniejsze informacje

Pomoc socjalna w Norwegii przybiera bardzo wiele postaci, a nadzorem nad całym procesem jej udzielania zajmuje się NAV, czyli Urząd Pracy i Polityki Socjalnej. Najważniejsze dodatki socjalne formy wsparcia ekonomicznego w Norwegii to:

 • zasiłek rodzinny, przyznawany na każde dziecko do 18. roku życia zameldowane z prawnym opiekunem, będącym członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń w Norwegii. Zasiłek ten wynosi 1 054 NOK na dziecko powyżej 6 roku życia a do tego czasu jest to kwota 1354 nok. 
 • zasiłek opiekuńczy na dzieci w wieku 13-23 miesięcy, które nie chodzą do państwowego żłobka, wynoszący 7 500 NOK miesięcznie,
 • zasiłek rodzicielski – do 100% wynagrodzenia rodzica, który podejmuje się opieki nad nowo narodzonym dzieckiem. Można wykorzystać do 59 tygodni płatnego urlopu.
 • tzw. becikowe, wynoszące 84 720 NOK,
 • zasiłki dla osób całkowicie lub częściowo bezrobotnych, przyznawane na okres do 104 tygodni od utraty pracy, wynoszące 62,4% ostatniego wynagrodzenia,
 • zasiłki chorobowe 
 • zasiłki dla wdów i sierot
 • zasiłki pogrzebowe
 • emerytury i renty
 • zapomogi finansowe dla osób z ciężką sytuacją finansową
 • zasiłki mieszkaniowe
 • zasiłki opiekuńcze dla osób zajmujących się chorym członkiem rodziny

Jak zatem widać, system ochrony państwa jest bardzo rozbudowany. Co ważne, w Norwegii pomoc socjalna jest dostępna nie tylko dla obywateli, ale również dla rezydentów – osób, które mieszkają i pracują na stałe w tym kraju. Głównym warunkiem nabycia prawa do uzyskiwania świadczeń socjalnych jest bycie członkiem systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii, co jest nieodłączne z opłacaniem składek zdrowotnych, emerytalnych i rentowych w tym kraju. A to oznacza, że tzw. socjal w Norwegii dla Polaków jest również dostępny.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać zasiłek socjalny w Norwegii?

Sosialhjelp / økonomisk stønad to szczególna forma pomocy z NAV. Norwegia wprowadziła bardzo konkretne wymogi odnośnie do tego, kto i w jakiej sytuacji może otrzymać takie wsparcie. Aby móc się o nie ubiegać, należy:

 • mieszkać na stałe w Norwegii, na podstawie prawa do stałego pobytu,
 • być członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych
 • znajdować się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, która uniemożliwia utrzymanie się z pracy zarobkowej.

NAV dokładnie analizuje sytuację każdego ubiegającego się o taką formę wsparcia.

Przeczytaj również: Pomoc socjalna w Norwegii

Jaka jest szansa na otrzymanie pomocy socjalnej w Norwegii?

Świadczenie sosialhjelp / økonomisk stønad jest przyznawane indywidualnie. Nie wystarczy więc spełnić minimalnych wymogów, aby „z automatu” otrzymać zapomogę z NAV. Pracownicy socjalni biorą pod uwagę m.in.:

 • liczbę członków rodziny,
 • koszty życia osoby wnioskującej, a więc ponoszone przez nią podstawowe wydatki np. na czynsz, media, odzież, artykuły spożywcze czy leki,
 • minimum socjalne w Norwegii.

Trzeba też pamiętać, że NAV tę formę pomocy traktuje jako ostateczność. To oznacza, że zostanie ona przyznana tylko wówczas, gdy wyczerpały się możliwości związane z innymi narzędziami wsparcia społecznego. Od wnioskodawcy NAV może również zażądać np. spieniężenia zbędnych składników majątkowych, zamiany mieszkania na skromniejsze i dokonania innych zmian, które zmniejszą koszty jego życia na czas kryzysowy.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku o zasiłek socjalny w Norwegii?

Co do zasady NAV rozpatruje wnioski „tak szybko, jak jest to możliwe”, jednak nie jest wskazany konkretny czas oczekiwania na informację zwrotną. Nie oznacza to jednak, że będziesz czekać na pomoc przez długi czas. W naprawdę trudnych przypadkach środki mogą być wypłacone nawet w ciągu kilku dni od złożenia wniosku. Status sprawy można zawsze śledzić na stronie internetowej NAV, po zalogowaniu się na swoje konto.

Warto też pamiętać, że NAV może poprosić o uzupełnienie dokumentacji dołączonej do wniosku o zasiłek socjalny. Wówczas czas rozpatrywania Twojej sprawy może ulec przedłużeniu.

Przeczytaj również: Zasiłek socjalny w Norwegii

Wysokość zasiłku socjalnego w Norwegii

Specjalny zasiłek socjalny w Norwegii nie ma określonej z góry wysokości – jest ona wyliczana na podstawie konkretnej sytuacji osoby wnioskującej. Wypłacona może być zarówno jednorazowa zapomoga z NAV, jak i comiesięczne świadczenie, przysługujące przez określony czas. Trzeba przy tym pamiętać, że szansa na uzyskanie takiego wsparcia jest największa przede wszystkim w przypadku osób, które mają określony plan na wyjście z kryzysu finansowego, a czas uzyskiwania zasiłku będzie możliwie najkrótszy.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy uzyskaniu zasiłku w Norwegii, skontaktuj się z nami. Zapewnimy Ci wsparcie przy gromadzeniu i wysyłaniu dokumentacji – tak, aby zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie należnego wsparcia.