Skip to main content

Norweskie Ministerstwo Pracy i Opieki Socjalnej poinformowało 26 września o wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących zniesienia obowiązku przebywania w Norwegii podczas pobierania zasiłku chorobowego. Ostatnio dużo mówiło się w Norwegii o ograniczeniu eksportu zasiłków wypłacanych w Norwegii do innych krajów, dlatego też decyzja minister Anniken Haugli zaskoczyła wielu polityków. Mówią oni wprost, że nowe zasady mogą prowadzić do wzrostu kosztów związanych z kontrolą oraz do wzrostu nadużyć w wypłacaniu zasiłku.

Ministerstwo wystosowało pismo do pracowników NAV, w którym pisze, że zasiłek chorobowy nie może być wstrzymany bądź odrzucony z powodu przebywania chorego poza granicami Norwegii. Tę zasadę NAV musi wdrożyć natychmiast przy rozpatrywaniu wniosków o zasiłek chorobowy. Nowe zasady prowadzą także do zmian w elektronicznej rejestracji wniosków o zasiłek.  

Obecnie trudniej jest otrzymać zasiłek chorobowy na podstawie zwolnienia z Polski ale po wypełnieniu wszystkich formalności zgodnie z przepisami NAV, bez problemu uzyskujemy te świadczenia dla naszych klientów.

Firma ATS ma 99,9% skuteczności uzyskiwania świadczeń chorobowych z NAV na podstawie zwolnień wystawianych w Polsce. Obsługujemy wielu klientów z takimi właśnie wnioskami.

Dlatego jeśli ktoś ma zwolnienie wystawione przez lekarza w Polsce to może składać wnioski o zasiłek i go otrzyma, o ile oczywiście spełni warunki do uzyskania świadczenia.

Zapraszamy do naszych biur, w których konsultanci odpowiedzą na pytania. A ponadto doradzą i pomogą w złożeniu wniosku o zasiłek chorobowy.