Skip to main content

Z powodu obostrzeń związanych z pandemią wjazd do Norwegii jest obecnie utrudniony. Firmy mogą się jednak starać o pozwolenie na wpuszczenie do kraju pracowników niezbędnych dla funkcjonowania zakładu.

W ostatnich miesiącach Norwegia kilkukrotnie zaostrzyła przepisy wjazdowe do kraju, aby ograniczyć tak zwany „import zakażeń”. Z tego powodu wielu zagranicznych pracowników nie ma możliwości przyjazdu do pracy, nawet, jeśli pracodawcy mają dla nich zlecenia. Przepisy pozwalają jednak na robienie wyjątków.

Technicy i specjaliści

Od 20 lutego firmy w Norwegii mają prawo występować o zgodę na wjazd dla niektórych pracowników. Na początku prawo otworzyło tę furtkę tylko dla techników zajmujących się montażem bądź demontażem, naprawą oraz utrzymaniem istotnego dla biznesu sprzętu. Rząd norweski chciał w ten sposób zabezpieczyć interesy przedsiębiorstw, które na lokalnym rynku nie mają możliwości pozyskać niezbędnych specjalistów.  Początkowo możliwość ta była skierowana głównie do branży wydobywczej.

22 marca ustawodawca rozszerzył grupę wyjątków o specjalistów zajmujących się budowaniem, utrzymaniem i remontem ważnej infrastruktury, w tym dróg, sieci telekomunikacyjnych, lotnisk, portów, instalacji wodno-kanalizacyjnych itp.

Firmy, które potrzebują sprowadzić z zagranicy pracowników koniecznych do wykonywania takich zadań, mogą składać wnioski do norweskiego Urzędu Morskiego (Sjøfartsdirektoratet).

Pracownicy produkcji

19 marca wprowadzono możliwość występowania o podobną zgodę dla firm zajmujących się produkcją lub pakowaniem warzyw oraz niektórych owoców. Firmy te mogą składać wnioski o wjazd dla niezbędnych pracowników zajmujących się produkcją lub pakowaniem. Wnioski składa się za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa.

Na co zwrócić uwagę?

Wspomnianych wyżej wniosków nie mogą składać osoby prywatne, jedynie pracodawca zatrudniający pracownika przebywającego aktualnie poza granicami Norwegii może to zrobić. Firma musi być wpisana do norweskich rejestrów – Foretaksregisteret lub Enhetsregisteret i podlegać norweskiemu obowiązkowi podatkowemu.

Wniosek należy wypełnić z największą starannością, a także dodać wszystkie wymagane załączniki. Po otrzymaniu zgody firma ma dwa tygodnie na sprowadzenie pracownika do Norwegii.

Przedsiębiorstwa, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, powinny przesłać kopie zgody pracownikom, aby ci mogli ją okazać na granicy wraz z ważnym kontraktem o pracę i innymi dokumentami.

Ustawodawca zaznacza, że decyzja o wyjątkach dla pracowników niezbędnych może zostać bez uprzedzenia cofnięta, jeśli zmienią się krajowe przepisy dotyczące zasad wjazdu do Norwegii. Jak wiemy, w ostatnich tygodniach przepisy wjazdowe zmieniają się często w związku z niestabilna sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19, zatem trzeba mieć świadomość iż regulacje obowiązujące dzisiaj mogą stracić moc w stosunkowo krótkim okresie. Jednocześnie tendencja tworzenia wyjątków dla kolejnych grup zawodowych jest stała i można mieć nadzieję, że z czasem obejmie więcej zawodów.

Prowadzisz firmę w Norwegii i chcesz wysłać wniosek o zgodę na wjazd pracowników zagranicznych? Zgłoś się do nas, wyjaśnimy obowiązujące przepisy, pomożemy przygotować konieczna dokumentację i złożyć wniosek.