Skip to main content

Możliwość sprowadzania do kraju pracowników o specjalistycznych kompetencjach.

13 kwietnia Norwegia otworzyła przedsiębiorcom możliwość sprowadzania do kraju pracowników o specjalistycznych kompetencjach. Wyjaśniamy, co to oznacza w praktyce. W dobie restrykcji wjazdowych związanych z pandemią koronawirusa Norwegia robi nieliczne wyjątki od obostrzeń. Dozwolony został między innymi wjazd pracowników zagranicznych o szczególnych kompetencjach. Przepisy uściślają, że chodzi o pracowników, jakich „nieobecność zagraża funkcjonowaniu firmy”.

Kto może aplikować?

O pozwolenie na wjazd do Norwegii dla niezbędnego personelu o szczególnych kompetencjach mogą aplikować wyłącznie pracodawcy. Dotyczy to tylko firm zarejestrowanych w Norwegii. Jeżeli z powodu braku nieobecności w okresie do 31 lipca firmie grozi wstrzymanie funkcjonowania, odpowiednie organy państwowe mogą wydać zgodę na sprowadzenie personelu z zagranicy.

O pozwolenie NIE mogą aplikować agencje pracy ani pracownicy w imieniu własnym.

Zgodę na wjazd pracownika firma powinna otrzymać przed jego planowanym wjazdem do Norwegii.

Jeżeli gmina, w której pracownik zagraniczny miałby wykonywać swoje zadania, ma wysoki wskaźnik zakażeń, wniosek o pozwolenie może zostać odrzucony nawet w przypadku, gdy spełnione zostały inne kryteria.

Specjalistyczne kompetencje

13 kwietnia tego roku rząd norweski otworzył możliwość aplikowania o wjazd dla osób o specjalistycznych kompetencjach, w tym na przykład: aktorów, muzyków, sportowców, naukowców, specjalistów w sektorze usług czy managerów.

Aplikując o wjazd dla takiego pracownika, pracodawca musi spełnić wiele warunków i przedstawić pisemnie między innymi:

– opis zadań pracownika;

– potwierdzenie kompetencji w postaci dyplomu, certyfikatu czy świadectwa w języku angielskim bądź nordyckim (w wyjątkowych przypadkach akceptowane są również tłumaczenia wraz z oryginałem);

– wyjaśnienie, dlaczego akurat ten pracownik spełnia warunki do wykonywania specjalistycznej pracy na stanowisku;

– wyszczególnienie stażu pracy i doświadczenia danego pracownika.

Jak łatwo się zorientować, nie są to warunki łatwe do spełnienia, tym bardziej, że oprócz tego pracodawca musi przesłać dokumentację dotyczącą samej firmy, a także miejsca, gdzie pracownik może odbyć kwarantannę. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorca przesyła pracownikowi odpowiedni dokument, jaki ten będzie musiał okazać na granicy w celu uzyskania prawa wjazdu.

Wcześniejsze ustalenia

Na mocy wcześniejszych postanowień pracodawcy mogą też występować o zgodę na wjazd dla:

– Techników zajmujących się montażem/demontażem, naprawą i utrzymaniem ważnego sprzętu.

– Specjalistów zajmujących się budowaniem, utrzymaniem i remontem ważnej infrastruktury, takiej jak: instalacje wodno-kanalizacyjne, kolej, drogi, statki i porty, samoloty, lotniska, instalacje do kierowania ruchem powietrznym, sieci telekomunikacyjne, takie jak łącza szerokopasmowe, telekomunikacja, etc., infrastruktura energetyczna (produkcja i dystrybucja), instalacje offshore oraz lądowe związane z przemysłem wydobywczym ropy naftowej.

– Pracowników, niezbędnych w bieżącej  pracy zw. z produkcją lub pakowaniem ziemniaków, warzyw i owoców.

Warto pamiętać, że uzyskanie takiej zgody jest procesem długotrwałym, może potrwać nawet kilka tygodni.