Skip to main content

❌Zasiłek chorobowy w trakcie epidemii- informacje❌Pracodawcy są zobowiązani do wypłacania zasiłku chorobowego tylko za pierwsze trzy dni zwolnienia chorobowego związanego z epidemią. Nowe zasady obowiązują od 16 marca. Freelancerzy i osoby prowadzące działalność na własny rachunek otrzymają również zasiłek chorobowy od NAV od czwartego dnia. NAV ma możliwość odstąpienia od wymogu posiadania zaświadczenia lekarskiego .Każdy, kto zachoruje na Covid-19 lub jest podejrzany o taką chorobę i z tego powodu nie może świadczyć pracy, ma prawo do zasiłku chorobowego.
Pracodawcy płacą obecnie za pierwsze 16 dni nieobecności z powodu choroby, po czym zasiłek chorobowy jest wypłacany z systemu ubezpieczeń społecznych / NAV. Teraz okres pracodawcy skraca się do trzech dni w przypadku zwolnienia chorobowego związanego z koronawirusem.Zasady te będą miały również zastosowanie do freelancerów i osób prowadzących działalność na własny rachunek, tak aby NAV wypłaciła świadczenia chorobowe również od czwartego dnia dla tych grup, wcześniej NAV wypłacał zasiłek od dnia 17.Zasady obowiązują od poniedziałku 16 marca. Rząd pracuje nad planem systemu zwrotu tych kosztów, który zostanie wprowadzony jak najszybciej.NAV do tej pory wymagał zaświadczenia lekarskiego aby przyznać zasiłek chorobowy. W tej chwili na okres 16 dni NAV znosi taki wymóg, jeśli pracownik zgłosi wykorzystanie egenmelding w związku z koronawirusem. Nav będzie pokrywał świadczenia za egenmelding bez zaświadczenia od lekarza od 4 dnia. Pracodawcy tym samym pokrywają tylko 3 dni absencji pracownika a resztę przejmuje NAV. Tym samym pracodawcy mogą uznawać egenmelding na okres 16 dni bez zaświadczenia lekarskiego. NAV zapewnia , że nie odmówi pracodawcy rekompensaty za te dni.Powodem, dla którego te ustalenia są teraz ważne, jest to, że lekarze pierwszego kontaktu i lekarze pogotowia ratunkowego muszą wykorzystywać swoją wiedzę specjalistyczną i siłę roboczą do leczenia pacjentów, a nie pisać zwolnienia lekarskiego.
👉W związku z tym zachęca się wszystkich, którzy są poddani kwarantannie lub są chorzy ale nie potrzebują pomocy lekarza, aby prosili pracodawcę o akceptację egenemlding przez cały okres niedyspozycji.