Skip to main content

Otrzymujesz norweski zasiłek chorobowy? Pamiętaj, że oprócz praw masz też obowiązki do wypełnienia.

W norweskim systemie istnieją zasady określające wymagania wobec osób przebywających na zwolnieniu lekarskim i pobierających zasiłek chorobowy z NAV. Według zasady należy postępować tak, aby wrócić do pracy, gdy tylko to będzie możliwe. Trzeba między innymi przedyskutować z pracodawcą możliwość wykonywania zadań na część etatu, dostosowanie stanowiska pracy i obowiązków do potrzeb chorego itp. Znając swoją chorobę i wyzwania zawodowe beneficjent zasiłku powinien współpracować ze swoim lekarzem, pracodawcą oraz z NAV w celu powrotu do pracy tak szybko, jak zdrowie pozwoli. Nazywa się to wymogiem aktywności i obowiązkiem współpracy.

Wymóg aktywności i obowiązek współpracy obowiązują przez cały okres zwolnienia chorobowego.

  • W ciągu pierwszych 4 tygodni wspólnie z pracodawcą należy stworzyć plan działań opisujący, w jaki sposób można najszybciej wrócić do pracy.
  • Jeśli w ciągu 8 tygodni nadal nie podejmie się pracy, NAV oceni, czy spełniony jest wymóg aktywności.
  • Jeśli zwolnienie lekarskie jest krótsze niż 12 tygodni, ocenie zostaje poddana tylko niezdolność do pracy w  aktualnie wykonywanym zawodzie. W przypadku przedłużenia zwolnienia lekarskiego pod uwagę brane jest również podjęcie pracy w innym zawodzie.

Obowiązek dialogu

Pracodawca ma obowiązek w jak największym stopniu dostosować miejsce pracy i zadania, tak, aby chory pracownik mógł podjąć przynajmniej część zadań zawodowych. Wspólnie z pracodawcą trzeba sporządzić plan działań i uczestniczyć w spotkaniach dialogowych, aby zapobiec niepotrzebnemu wydłużeniu zwolnienia lekarskiego. NAV może pomóc w znalezieniu możliwości dostosowanej pracy. W praktyce dostosowanie stanowiska do potrzeb chorego pracownika nie zawsze jest możliwe, jednak i tak należy dopełnić formalności, sprawdzając wspólnie, czy coś da się zrobić.

Lekarz natomiast powinien ocenić, na ile poważne jest schorzenia chorego i w jakim stopniu ogranicza jego zdolność podejmowania obowiązków zawodowych. Dotyczy to tak samo pierwszego zwolnienia, jak i ewentualnych kolejnych.

Zwolnienie z wymogu aktywności:

W dwóch przypadkach beneficjent zasiłku chorobowego może być zwolniony z obowiązku aktywności:

  1. Schorzenie jest na tyle poważne, że chory nie  może być aktywny. Wtedy osoba korzystająca ze zwolnienia lekarskiego musi to udokumentować, podając dodatkowe informacje medyczne w zwolnieniu lekarskim.
  2. Wykonywanie obowiązków w miejscu pracy nie jest możliwe. W takim wypadku pracodawca musi to uzasadnić w planie, który przesyła lekarzowi i NAV.

Gdy chory nie ma pracodawcy

W przypadku, gdy chory nie ma pracodawcy, jego rolę przejmuje NAV.  Jeśli zwolnienie lekarskie jest dłuższe, plan aktywności sporządzi urząd. Chory ma do niego dostęp i możliwość dialogu za pośrednictwem strony nav.no, gdzie może komunikować się bezpośrednio ze swoim doradcą NAV.