Skip to main content

NAV zmienia decyzje wypłat świadczeń chorobowych dla rodziców 👇🏻

Sytuacja związana z zasiłkiem chorobowym zmienia się bardzo dynamicznie.
Do tej pory NAV informował 📢, że nie będzie wypłacał świadczenia osobom, które muszą zostać z dziećmi w domu z powodu zamkniętych szkół oraz przedszkoli.
Jednak w wyniku interwencji Związków Zawodowych oraz wielu innych instytucji, podjęto decyzję o wypłacaniu zasiłku omsorgspenger ❗️
W większości wypadków nie jest się zobowiązanym do ubiegania o zasiłek opieki nad dziećmi. Każdy pracownik ma prawo do określonej liczby dni opieki w roku kalendarzowym 🗓. Wszystko zależy od sytuacji rodzinnej oraz od ilości dzieci 👶🏻👧🏻.
Zwykle jest to 10 dni.
Osoby posiadające dzieci przewlekle chore, niepełnosprawne, lub gdy drugi rodzic nie może nadzorować dziecka z powodu np. choroby, uwięzienia lub poboru, mogą złożyć wniosek o dodatkowe dni płatne. Więcej informacji na szej stronie internetowej https://www.pomoc-w-norwegii.com/aktualnosci/