Skip to main content

Supplerende stønad jest to dopełnienie emerytury, dla osób, które zbyt krótko mieszkały w Norwegii oraz nie wypracowały praw do pełnego świadczenia. 

Jakie warunki należy spełniać ? 

– należy być członkiem systemu ubezpieczeń społecznych,

– skończyć 67 lat,

– należy posiadać pozwolenie na pobyt w Norwegii i faktycznie przebywać w Norwegii,

– dodatek przyznawany jest jednorazowo przez 12 miesięcy. Następnie należy go odnawiać, (podczas tego okresu przynajmniej dwa razy należy skontaktować się kontrolnie w NAV).

– uprawnienie do świadczenia wygasa, jeśli przebywasz poza Norwegią przez okres dłuższy niż 90 dni w okresie świadczenia, (należy zgłaszać każdą podróż oraz posiadać bilety dla potwierdzenia)

– Jeżeli osoba wnioskująca o zasiłek przybyła do Norwegii na podstawie tzw. łączenia rodzin, nie ma prawa do tego zasiłku. Wtedy dotyczą jej inne przepisy o minimalnej emeryturze. 

Dodatkowe świadczenia nie należą się wtedy,  jeśli posiadasz prawo do świadczeń z innych krajów, które są co najmniej równoważne z dodatkowymi świadczeniami. Świadczenie nie może zastąpić innych świadczeń.

Do złożenia wniosku potrzebujemy 

  • Paszport
  • Pozwolenie na pobyt
  • Ostatnie roczne rozliczenie – skattemelding 
  • Ewentualnie inne dokumenty, np. odnośnie małżonka itp. 

Świadczenia dodatkowe mają na celu zapewnienie dochodu który odpowiada minimalnemu poziomowi emerytury z ubezpieczenia społecznego dla emerytów. 

Pełny zasiłek wynosi:

• W przypadku samotnych beneficjentów: minimalny poziom emerytury / wysoka stawka

• Dla osób z małżonkiem poniżej 67 roku życia: minimalny poziom emerytury / wysoka stawka

• Dla każdego z małżonków, gdy oboje osiągnęli 67 lat: minimalny poziom emerytury / stawka zwykła