Skip to main content

Mieszkańcy Norwegii rzadko decydują się na pobieranie wcześniejszej emerytury przy pierwszej możliwej okazji. Bardziej opłaca się poczekać.

W roku 2023 na emeryturę w Norwegii przeszło 62 200 nowych osób. W tej grupie tylko 19% skorzystało z możliwości pobierania świadczenia przy pierwszej możliwej okazji, czyli mając 62 lata i odpowiednio duży kapitał składkowy. Większość z 12 800 osób, które zdecydowały się na wcześniejszą emeryturę od razu, wciąż częściowo pracuje. Ponad połowa nowych emerytów zaczęła pobierać świadczenie mając 67 lat, a niewielki procent rok lub dwa lata później.

Przeciętnie mieszkaniec Norwegii zaczyna pobierać emeryturę w połowie sześćdziesiątego piątego roku życia.

Wcześniejsza emerytura i praca

Około 80% osób, które w zeszłym roku zaczęły pobierać wcześniejszą emeryturę w wieku 62 lat, wciąż pracuje. Odsetek osób pracujących w grupie emerytów maleje wraz z ich wiekiem. Wśród sześćdziesięciosześciolatków pracuje 48%.

Wśród tych świeżo upieczonych emerytów, którzy skończyli 67 lat, 125 pracuje na część etatu, a 5% na całym etacie.

Kobiety w Norwegii przechodzą na wcześniejszą emeryturę dużo rzadziej niż mężczyźni. Dzieje się tak dlatego, że rzadziej posiadają wymagany przez przepisy kapitał składkowy w wieku 62 lat.

Stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego

Trzeba przypomnieć, że pod koniec roku 2023 norweski parlament zdecydował, że z biegiem lat wiek emerytalny będzie stopniowo podnoszony o miesiąc-dwa w związku z faktem, iż oczekiwany czas życia obywateli jest coraz dłuższy. Osoby urodzone po roku 1963 będą przechodzić na emeryturę później niż ich poprzednicy. Dla przykładu ktoś urodzony w roku 1974 będzie mógł zacząć pobierać świadczenie w wieku 68, a nie, jak obecnie, 67 lat. Osoba urodzona dzisiaj będzie mogła przejść na emeryturę w wieku 70 lat.

Jednocześnie dla tych, którzy chcą pracować dłużej, granica wieku, do którego można pracować, zostanie podniesiona z 70 do 72 lat.

Zmiany wejdą w życie w roku 2026.

Coraz więcej emerytów

Przedstawiciele niektórych środowisk krytykują reformę zwracając uwagę, że nie wszystkie zawody powinny być traktowane jednakowo. Na przykład w środowisku akademickim jest wiele takich osób, które chciałaby pracować bez przeszkód nawet do siedemdziesiątego piątego roku życia, zaś wśród osób wykonujących wymagającą pracę fizyczną, wiele takich, które życzyłyby sobie pracować krócej.

W sumie w roku 2023 w Norwegii świadczenia emerytalne pobierało  1 081 500 osób. Z danych Centralnego Biura Statystycznego SSB wynika, że liczba emerytów będzie systematycznie wzrastać.

Masz pytania dotyczące pobieranie emerytury w Norwegii? Chcesz zrobić kalkulację przyszłej emerytury? Zgłoś się do jednego z naszych biur.