Skip to main content

Pomoże ona uniknąć problemów na granicy. 

Wersja w języku norweskim: https://www.regjeringen.no/contentassets/493acaa2bb94492db3887a62c9f84e98/avkrysningsskjema_innreise_22-12_2.pdf 

Wersja w języku polskim: https://www.regjeringen.no/contentassets/493acaa2bb94492db3887a62c9f84e98/avkrysningsskjema_innreise_22-12_2_polsk.pdf

W część 1 – wpisujemy dane osobowe.  

W części 2 – zaświadczamy, że jesteśmy świadomi, iż obowiązuje nas kwarantanna oraz zaznaczamy podpunkt, który nas dotyczy. Deklarujemy fakt, że posiadamy lub wynajmujemy mieszkanie w Norwegii, jeśli nie jesteśmy zameldowani w Folkeregisteret. Dokumentujemy, jeżeli mieszkanie należy do współmałżonka lub drugiego rodzica naszego dziecka. 

W części 3 – jeśli pracodawca zapewnia mieszkanie, zobowiązani jesteśmy okazać potwierdzenie wraz z oświadczeniem, że mieszkanie spełnia wszystkie niezbędne warunki. 

W części 4 – wjeżdżając w celu innym niż zatrudnienie i posiadając pomieszczenie do odbywania kwarantanny w domu, musimy mieć potwierdzenie od osoby, która nam je udostępnia.

Testy, które są akceptowane na granicy to testy: PCR i antygenowe.

Wyniki muszą być w języku angielskim lub norweskim.

Zaświadczenie od lekarza lub wynik testu z krwi na przeciwciała nie wystarczy. 

Osoba, która przeszła COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy zwolniona jest z kwarantanny oraz obowiązku posiadania testu na granicy. Musi mieć jednak ze sobą potwierdzenie przejścia choroby – jedynym akceptowalnym dokumentem jest pozytywny wynik z testu PCR lub antygenowego.