Skip to main content

Najważniejszą zmianą wprowadzoną przez norweski rząd jest to, że osoba która wjeżdża w celu innym niż wykonywanie pracy, nie musi przebywać w hotelu kwarantannowym jeśli udokumentuje, że posiada własne, odpowiednie miejsce do odbywania kwarantanny.

Najważniejsze zmiany dla wjeżdżających do Norwegii:

  • Osoby, które są w stanie udokumentować stałe miejsce zamieszkania w Norwegii, mogą tam odbyć kwarantannę, niezależnie od tego, czy jest to mieszkanie własnościowe czy wynajmowane.
  • Osoby, które przyjechały do Norwegii w celu innym niż zatrudnienie, mogą również przebywać w miejscu innym niż hotel kwarantannowy, jeśli mogą udokumentować odpowiednie miejsce jej odbywania. Pomieszczenie musi zawierać osobny pokój, dostęp do oddzielnej łazienki, kuchni, jadalni, a także możliwe unikanie kontaktu z resztą domowników.
  • Podróżujący musi zaświadczyć, że miejsce odbywania kwarantanny spełnia warunki określone powyżej. Standardowy schemat wklejamy w linku poniżej.
  • Nie dotyczy to osób odbywających kwarantannę we własnym domu (zarówno własnościowym jak i wynajmowanym).
  • Wyjątek dla współmałżonków oraz osób mających dzieci z osobą mającą stałe miejsce zamieszkania w Norwegii. Osoby te wraz z dziećmi mogą odbywać kwarantannę w domu małżonka lub drugiego rodzica.
  • Osoby z tego samego domostwa podróżujące w jednym czasie razem do Norwegii, które nie jadą w celu pracy, mogą odbywać wspólnie kwarantannę w jednym domu bez warunku osobnych pomieszczeń dla każdego.
  • Wyjątek dla pracowników wciąż zostaje utrzymany. Oznacza to, że osoby wyjeżdżające do pracy nie muszą przebywać w hotelu kwarantannowym, jeśli pracodawca zapewnia miejsce do jej odbywania. Odpowiednie miejsce musi zapewnić unikanie kontaktu z innymi, każdy musi mieć swój pokój z telewizją i Internetem, własną łazienkę, kuchnie lub jadalnię. Pracownik powinien mieć przy sobie potwierdzenie od pracodawcy przekraczając granicę.
  • Nowy wyjątek dla kierowców w transporcie długodystansowym oraz pracowników militarnych. Te grupy zawodowe mają określone własne zasady kwarantanny.
  • Cena za dobę w hotelu kwarantannowym dla pracowników, która musiała zostać opłacona przez pracodawcę została zmniejszona z 1500 do 500 koron. Osoby prywatne w dalszym ciągu muszą płacić 500 koron za dobę.

Poniżej udostępniamy gotową deklarację, którą można zabrać ze sobą do Norwegii. Pomoże ona uniknąć problemów na granicy.

W części 1 zaświadczamy, że jesteśmy świadomi, iż obowiązuje nas kwarantanna. Zaznaczamy podpunkt, który nas dotyczy. Należy zabrać ze sobą dokumentację potwierdzającą fakt, że posiadamy lub wynajmujemy mieszkanie w Norwegii, jeśli nie jesteśmy zameldowani w Folkeregisteret. Jeżeli mieszkanie należy do współmałżonka lub drugiego rodzica naszego dziecka, powinniśmy także móc to udokumentować.

Jeśli pracodawca zapewnia mieszkanie, również zobowiązani jesteśmy wziąć ze sobą potwierdzenie (część 2) wraz z oświadczeniem, że mieszkanie spełnia wszystkie niezbędne warunki.

Wjeżdżając w celu innym niż zatrudnienie i posiadając pomieszczenie do odbywania kwarantanny w domu, który spełnia warunki opisane powyżej, musimy mieć potwierdzenie od osoby, która nam je udostępnia (część 3).

https://www.regjeringen.no/contentassets/493acaa2bb94492db3887a62c9f84e98/avkrysningsskjema_karantenehotell.pdf