Skip to main content

Norweski NAV wysyła do rencistów i emerytów w Polsce formularz „leveattestdo wypełnienia. Nieodesłanie wypełnionego dokumentu będzie skutkowało wstrzymaniem świadczenia.

W kwietniu norweski NAV rozpoczął wysyłanie formularzy do wypełnienia do emerytów i rencistów, którzy mieszkają za granicą. Dokument nazywa się „leveattest” i ma być potwierdzeniem dla urzędu, że świadczeniobiorca żyje.

NAV wyjaśnia, że dzięki atestowi może sprawdzić, czy pieniądze są wysyłane do właściwej osoby. Tłumaczy, iż chce uniknąć sytuacji, w której świadczenie wpływałoby na konto beneficjenta po jego śmierci. W Norwegii można tego łatwo uniknąć, bowiem wiele systemów elektronicznych jest zintegrowanych, urzędy wymieniają się informacjami. Przepływ danych między urzędami w różnych krajach nie jest już jednak tak płynny.

Termin do 5 czerwca

Osoby, które NAV skontroluje, otrzymają formularz do wypełnienia oraz z list w wyjaśnieniem. W liście podana będzie informacja, do kiedy należy odesłać wypełniony formularz. Z naszych ustaleń wynika, iż termin odesłania „leveattest” wyznaczono na 5 czerwca.

Listy otrzymają emeryci i renciści po 65-tym roku życia, którzy norweskie świadczenie pobierają mieszkając w jednym z następujących krajów UE: Polska, Bułgaria, Włochy, Cypr, Węgry.

Przesłany dokument należy stosownie wypełnić i przed odesłaniem do Norwegii własnoręcznie podpisać. Potwierdzenie, że beneficjent świadczenia żyje, muszą też złożyć albo dwaj świadkowie albo jeden urząd publiczny.

Elektronicznie, ale… papierowo

Osoby zarejestrowane w rejestrze kontaktowym Digdir  mogą otrzymać formularz drogą elektroniczną. Po rejestracji otrzymają powiadomienie smsowe lub mailowe z NAV o przesłaniu formularza za pośrednictwem strony urzędu. Dokument będzie się znajdował w zakładce Din pensjon (dla emerytów) lub w zakładce Din Uføretrygd (dla rencistów).

Rejestracja w Digdir niewiele jednak daje, bowiem przesłany elektronicznie formularz i tak trzeba wydrukować i… odesłać pocztą. NAV informuje, że nie ma technicznej możliwości odbierania formularzy elektronicznie. Atest można też po prostu pobrać ze strony NAV podając swoje dane osobowe. Również w tym wypadku należy go wydrukować, wypełnić, podpisać i odesłać do Norwegii.

Nie ignoruj „leveattest”

Emeryci i renciści, którzy nie odeślą wypełnionego i podpisanego formularza do Norwegii, ryzykują wstrzymaniem świadczenia.

Terminu na odesłanie „leveattest” nie można przedłużyć. W przypadku, gdy urząd nie otrzyma dokumentu na czas, wyśle jeszcze jednorazowe przypomnienie z nowym terminem. Potem świadczenie emerytalne może zostać wstrzymane.

Więcej na temat emerytury w Norwegii możesz dowiedzieć się z TEJ ZAKŁADKI.

Więcej na temat renty w Norwegii możesz dowiedzieć się z TEJ ZAKŁADKI.

Jeśli masz kłopot z dopełnieniem formalności związanych z „leveattest”, zgłoś się do jednego z naszych biur.