Skip to main content

Pleiepenger jest to zasiłek pielęgnacyjny wypłacany przez NAV między innymi na opiekę nad chorym lub niepełnosprawnym dzieckiem.
Pleiepenger może być również wypłacane w przypadku opieki nad chorym członkiem rodziny lub takim który wymaga opieki w ostatnich dniach życia. Ten ostatni zasiłek nazwany jest pleiepenger i livets sluttfase.

Przepisy unijne regulują, że o zasiłek może się strać osoba zatrudniona u norweskiego pracodawcy nawet jeśli konieczność opieki i sam chory zachodzi w Polsce!

Zasiłek na dziecko  przysługuje, gdy:

– ze względu na poważny stan zdrowia dziecka rodzic musi wraz z nim przebywać w placówce opieki medycznej;

– rodzic opiekuje się dzieckiem w domu, bowiem potrzebuje ono stałej opieki i nie jest w stanie poradzić sobie bez niej.

Dziecko musi być w takim wypadku albo pod opieką lekarza specjalisty, albo po okresie opieki szpitalnej.

Warunki uzyskania zasiłku:

– rodzic musiał pracować nieprzerwanie przez co najmniej 4 tygodnie przed wystąpieniem o zasiłek lub mieć dochód zastępujący pracę (np. zasiłek chorobowy lub dla bezrobotnych)

– posiadać dochód co najmniej na poziomie połowy kwoty G;

– utracić źródło dochodu bowiem zaszła konieczność opieki.

NAV ocenia indywidualnie wszystkie przypadki. Istnieje możliwość, by oboje rodzice otrzymali 100% zasiłku, jeśli lekarz potwierdzi, że istnieje taka potrzeba. Można również dzielić zasiłek różnych stosunkach, pod warunkiem, iż jeden z rodziców ma nie mniej niż 20%.

Choroby takie jak np. grypa, angina, zapalenie spojówek itp. Nie dają prawa do tego zasiłku. Na takie okazje wykorzystuje się dni opieki zwane „omsorgdager” .

Okres wypłacania zasiłku
To jak długo pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny na dziecko uzależnione jest od potrzeb. Nie ma określonej długości pobieranego zasiłku. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie w zależności od stanu dziecka i jego potrzeb. Po śmierci dziecka może on być jeszcze pobierany do 3 miesięcy, warunkiem jest pobieranie go w okresie ostatnich 3 miesiącach, co najmniej w minimalnym wymiarze.

Zasiłek może być wypłacony do 3 miesięcy wstecz. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku to około miesiąca.

Pleiepenger I livets sluttfase czyli opieka nad najbliższym członkiem rodziny w ostatnich dniach jej życia, może być wypłacany do 60 dni.
Za najbliższych członków rodziny uznaje się dzieci, rodziców, współmałżonka, wnuki, rodzeństwo, dziadków.
Wysokość zasiłku to 100% podstawy, czyli tyle ile zarabialiśmy w ostatnich 4 tygodniach.
Świadczenie pielęgnacyjne jest też podstawą do wypłaty feriepenger – 10,2%. Maksymalnie za pierwsze 12 tygodni pobierania zasiłku.
Zasiłek ten wypłacany jest przez NAV od pierwszego należnego dnia i można się o niego starać do 3 miesięcy wstecz.

Zasiłek nie przysługuje, gdy chory przebywa w placówce medycznej.

Opplæringspenger

Są to środki pieniężne na pokrycie niezbędnego szkolenia opiekunowi dziecka niepełnosprawnego lub chorego z zakresu opieki nad nim. Zasiłek ten pokrywa utratę wynagrodzenia za pracę, gdy rodzice powinni odbyć takowe szkolenie.

Szkolenie musi odbyć się w zatwierdzonym ośrodku. Z reguły są to szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia. Warunki otrzymania opplæringspenger są takie same jak w przypadku pleiepenger.

Pleiepenger a wyjazd poza granice Norwegii

Aktualne przepisy nie zabraniają pobierania pleiepenger i przebywania poza granicami Norwegii. Nie ma też konieczności wcześniejszego informowania NAV o planowanym wyjeździe.


źródło: Lovdata: Lov om folketrygd. Kapittel 9