Skip to main content

Najważniejsze informacje dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego:

 • Pleiepenger to zasiłek pielęgnacyjny wypłacany przez NAV między innymi na opiekę nad chorym lub niepełnosprawnym dzieckiem.
 • Pleiepenger może być również wypłacane w przypadku opieki nad chorym członkiem rodziny lub takim, który wymaga opieki w ostatnich dniach życia. Ten ostatni zasiłek nazwany jest pleiepenger i livets sluttfase.

Przepisy unijne regulują, że o zasiłek może się starać osoba zatrudniona u norweskiego pracodawcy nawet jeśli konieczność opieki zachodzi w Polsce.

Zasiłek na dziecko  przysługuje:

 • ze względu na poważny stan zdrowia dziecka, rodzic musi wraz z nim przebywać w placówce opieki medycznej takiej jak szpital czy klinika;
 • gdy rodzic opiekuje się dzieckiem w domu, bowiem potrzebuje ono stałej opieki i nie jest w stanie poradzić sobie bez niej. Dziecko musi być w takim wypadku albo pod opieką lekarza specjalisty, albo po okresie opieki szpitalnej.

Warunki uzyskania zasiłku:

 • rodzic musiał pracować nieprzerwanie przez co najmniej 4 tygodnie przed wystąpieniem o zasiłek lub mieć dochód zastępujący pracę (np. zasiłek chorobowy lub dla bezrobotnych)
 • posiadać dochód co najmniej na poziomie połowy kwoty G;
 • utracić źródło dochodu bowiem zaszła konieczność opieki.

NAV ocenia indywidualnie wszystkie przypadki. Istnieje możliwość, by oboje rodzice otrzymali 100% zasiłku. W tym przypadku, potrzebne jest potwierdzenie lekarza. Choroby takie jak np. grypa, angina, zapalenie spojówek itp. nie dają prawa do tego zasiłku. Na takie okazje wykorzystuje się dni opieki zwane „omsorgdager” .

Okres wypłacania zasiłku

To, jak długo pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny na dziecko, uzależnione jest od potrzeb. Nie ma określonej długości pobieranego zasiłku. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie w zależności od stanu dziecka i jego potrzeb. Po śmierci dziecka może on być jeszcze pobierany do 3 miesięcy, warunkiem jest pobieranie go w okresie ostatnich 3 miesiącach, co najmniej w minimalnym wymiarze.

 • Zasiłek może być wypłacony do 3 miesięcy wstecz. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku to około miesiąca.
 • Pleiepenger i livets sluttfase, czyli opieka nad najbliższym członkiem rodziny w ostatnich dniach jej życia, może być wypłacany do 60 dni.
 • Za najbliższych członków rodziny uznaje się dzieci, rodziców, współmałżonka, wnuki, rodzeństwo, dziadków.
 • Wysokość zasiłku to 100% podstawy, czyli tyle, ile zarabialiśmy w ostatnich 4 tygodniach.
 • Świadczenie pielęgnacyjne jest też podstawą do wypłaty feriepenger – 10,2%. Maksymalnie za pierwsze 12 tygodni pobierania zasiłku.
 • Zasiłek ten wypłacany jest przez NAV od pierwszego należnego dnia i można się o niego starać do 3 miesięcy wstecz.
 • Zasiłek nie przysługuje, gdy chory przebywa w placówce opiekuńczej, w której o jego potrzeby dba personel.

Opplæringspenger

Są to środki pieniężne na pokrycie niezbędnego szkolenia opiekunowi dziecka niepełnosprawnego lub chorego z zakresu opieki nad nim. Zasiłek ten pokrywa utratę wynagrodzenia za pracę, gdy rodzice powinni odbyć takowe szkolenie.

Szkolenie musi odbyć się w zatwierdzonym ośrodku. Z reguły są to szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia. Warunki otrzymania opplæringspenger są takie same jak w przypadku pleiepenger.

Pleiepenger a wyjazd poza granice Norwegii

Aktualne przepisy nie zabraniają pobierania pleiepenger i przebywania poza granicami Norwegii. Nie ma też konieczności wcześniejszego informowania NAV o planowanym wyjeździe.