Skip to main content

Rodzice otrzymają dwa razy więcej dni płatnych na opiekę na dzieci . Pracodawca musi płacić tylko za pierwsze trzy dni. Resztę NAV.
Rodzice mogą otrzymać pieniądze na opiekę, aby zostać w domu z dziećmi, gdy szkoły i przedszkola w całym kraju są zamknięte.

Jeśli masz jedno lub dwoje dzieci w wieku 12 lat lub młodszych, w 2020 r. ,otrzymasz 20 dni opieki. Pierwsze 3 dni są finansowane przez pracodawcę, pozostałe są równoważone przez pracodawcę, który może ubiegać się o zwrot kosztów od NAV.

Jeśli masz troje lub więcej dzieci w wieku 12 lat lub młodszych, otrzymasz w 2020 roku 30 dni opieki. Pierwsze 3 dni są finansowane przez pracodawcę. Następnie 27 dni są finansowane z ubezpieczenia społecznego.
Samotni opiekunowie i rodzice przewlekle chorych mają również przedłużoną liczbę dni zasiłku opiekuńczego na takich samych zasadach.

Freelancerzy i osoby prowadzące działalność na własny rachunek mają prawo do takiej samej liczby dni jak pracownicy, pomniejszonej o 3 dni oczekiwania. Otrzymają oni wynagrodzenie w wysokości 100 procent podstawy wymiaru ,od czwartego dnia.
– Wielu rodziców ma możliwość pracy w domu, a jeszcze więcej ma możliwość elastycznego czasu pracy. Jak mówi minister, jak najwięcej osób powinno z niego skorzystać.