Skip to main content

Sprawdź, jakie zasady dotyczące dni płatnych przeznaczonych na opiekę nad dzieckiem obowiązują w bieżącym roku.

Omsorgspenger pracownik otrzymuje wtedy, gdy z powodu choroby dziecka jest zmuszony pozostać z nim w domu. Z zasady prawo do tego świadczenia mają te osoby, które są członkami systemu ubezpieczeń społecznych i posiadały zatrudnienie bądź świadczenie zastępujące dochód przez co najmniej cztery tygodnie przed rozpoczęciem choroby dziecka.

O świadczenie pracownik wnioskuje do pracodawcy.

Kto ma prawo do świadczenia?

Prawo do świadczenia mają ci rodzice, którzy mieszkają z dzieckiem pod tym samym adresem. Jeśli opieka nad dzieckiem jest dzielona pomiędzy dwójką rozwiedzionych rodziców, oboje uznaje się za stałych opiekunów i oboje mają prawo do tej formy świadczenia społecznego.

Ilość dni do wykorzystania na opiekę zależy od kilku czynników, w tym: wieku i liczby dzieci, sytuacji życiowej, stanu zdrowia dziecka oraz rodziców (w stosunku do osób cierpiących na choroby przewlekłe stosuje się osobne zasady).

Chcąc skorzystać z omsorgsdager wystarczy poinformować pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy (nie trzeba w tym celu składać wniosku czy podania).

Prawo do skorzystania z dni płatnych przeznaczonych na opiekę nad dzieckiem mają też obcokrajowcy zatrudnieni w Norwegii, również w przypadku, gdy dziecko mieszka w Polsce. Zdarza się na przykład, iż zwykle zajmujący się opieką nad dzieckiem poniżej 12-tego roku życia małżonek pracownika zatrudnionego w Norwegii, choruje. W takim wypadku, jeśli dziecko lub dzieci nie mogą uczęszczać do placówki oświatowej, pracownik będący członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń ma prawo skorzystać z omsorgsdager.

Koronawirus a opieka nad dzieckiem

Ze względu na pandemię koronawirusa oraz związane z nią restrykcje, w roku 2021 obowiązują odmienne zasady przyznawania omsorgsdager, czyli dni płatnych, jakie pracownik wykorzystuje opiekując się chorym dzieckiem.

Rząd postanowił o podwojeniu puli dni płatnych. Zasada ta obowiązuje do końca roku 2021. Dni przeznaczone na opiekę rodzic może scedować na innego członka rodziny, jeśli szkoła lub przedszkole, do jakiego uczęszcza dziecko, jest zamknięta. Kolejna zmiana w przepisach polega na tym, że w 4 dniu przerwy w pracy spowodowanej koniecznością opieki nad dzieckiem, pracodawca nie może się domagać od pracownika przesłania zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę.

Należy pamiętać, że podwojenie liczby dni płatnych przeznaczonych na opiekę z 10 do 20 to rozwiązanie tymczasowe.

Zasady obowiązujące do 30 września tego roku:

Omsorgsdager można wykorzystywać w przypadku, gdy placówka oświatowa, do jakiej uczęszcza dziecko, zostaje zamknięta ze względu na epidemię koronawirusa (na przykład uczniowie zostają poddani kwarantannie). Oznacza to, że dziecko nie musi być chore, powodem pozostania z nim w domu może być konieczność opieki nad nim w czasie, gdy szkoła, przedszkole lub świetlica nie może dopełnić tego obowiązku.

– Rodzic może skorzystać z opcji dni płatnych na opiekę nawet, jeśli wyczerpał już ich rozszerzony limit, w przypadku, gdy zachodzą szczególne okoliczności związane z pandemią koronawirusa.

Opieka nad chorym małżonkiem

Z zasady dni przeznaczonych na opiekę nie można wykorzystać do pielęgnowania chorej osoby dorosłej (na przykład małżonka), chyba, że chodzi o ciężką, terminalną chorobę.

O tym, ile dni płatnych dni przeznaczanych na opiekę nad dziećmi przysługuje rodzicom oraz kto za nie płaci, pisaliśmy w tym ARTYKULE. Zapraszamy do lektury.