Skip to main content

Osoby przybywające do Norwegii 🇳🇴 muszą pozostać w kwarantannie przez 1️⃣4️⃣ dni (niezmiennie). Zobowiązane są pozostać we własnym domu lub innym odpowiednim miejscu zamieszkania.
Przebywać poza domem można tylko wtedy, gdy unika się bliskiego kontaktu z innymi osobami.
Kontakt oznacza bliskość z innymi, znajdującymi się w odległości mniejszej niż 2️⃣ metry na dłużej niż 1️⃣5️⃣ minut lub bezpośredni kontakt fizyczny.
Nie dotyczy to pracowników służby zdrowia stosujących odpowiedni sprzęt ochronny.
Zwolnienie z kwarantanny dotyczy wtedy, gdy:
🔸osoby znajdują się w warunkach pracy, w których podróżują do i z pracy między domem, a miejscem pracy oraz przekraczają granice między Norwegią, Szwecją i Finlandią.
🔸osoby są absolutnie niezbędne w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania kluczowych funkcji społecznych i zaspokojenia podstawowych potrzeb ludności, w tym osób, które przewożą towary i transport pasażerski podczas pracy lub podróży do pracy i z pracy.
Zastosowanie wyjątku należy omówić z pracodawcą❗️
Osoby objęte zwolnieniem powinny, w miarę możliwości, unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami.
Izolacja 👇
Osoby, u których wystąpi gorączka lub objawy ze strony układu oddechowego, takie jak kaszel lub świszczący oddech, powinny pozostać w izolacji.
Osoby, które mają objawy po przybyciu do Norwegii, powinny być niezwłocznie w izolacji w miejscu wyznaczonym przez miejscowego lekarza. Osoby z objawami nie mogą korzystać z transportu publicznego w celu dotarcia do wyznaczonego miejsca do izolacji.
Przez izolację rozumie się, że osoba przebywa we własnym domu lub innym odpowiednim miejscu zamieszkania. Osoba ta, powinna być odizolowana od innych osób i nie powinna mieć bliskiego kontaktu z osobami z tego samego gospodarstwa domowego.
Osoba powinna pozostać w izolacji od pojawienia się objawów do 7 dni po ich ustąpieniu.
Osoby poddane kwarantannie nie mogą wykonywać następujących czynności:
🔸iść do pracy lub szkoły,
🔸korzystać zdłuższych wyjazdów krajowych i zagranicznych,
🔸korzystać z transportu publicznego,
🔸przebywać w miejscach, w których przebywają większe grupy ludzi
🔸dążyć do bliskiego kontaktu z osobami innymi niż osoby, z którymi mieszkają.
W przypadku wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji❗️☎️
Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu
1️⃣5️⃣ marca 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ r., rząd przyjął nowe rozporządzenie w sprawie kwarantanny, izolacji oraz przepisów prawnych zabraniających pobytu na nieruchomościach rekreacyjnych, w szczególności na terenie innych gmin.
Przepisy wchodzą w życie natychmiast i obowiązują do
1️⃣ kwietnia 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣, ale mogą zostać przedłużone.
Łamanie warunków kwarantanny będzie surowo karane grzywną oraz karą więzieniem nawet do 6️⃣ miesięcy, na podstawie „Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19”.