Skip to main content

Ponieważ czas rozliczeń podatkowych za rok 2019  tuż…tuż… Przybliżamy Państwu zmiany, jakie wprowadził Skatteetaten.

Większość podatników otrzyma w 2020 zupełnie nowy skattemelding, czyli rozliczenie podatkowe z urzędu skarbowego. Ten rok jest rokiem pilotażowym, dlatego też nie każdy otrzyma właśnie nowe zeznanie.

**Kluczową zmianą jest to, że nie wszyscy podatnicy otrzymają nowy skattemelding w tym samym czasie a zmiana interfejsu oraz treści ma ułatwić sprawdzenie informacji oraz jej dokonanie zmian i wpisów. Zamiast postów będą wprowadzone informacji wg tematów.

**Ponadto, każde wprowadzenie danych (skutkujące zmianą efektu rozliczenia), będzie powodowało automatycznie zmianę  końcowego rozliczenia podatku i będzie to widoczne na bieżąco podczas wypełniania zeznania.

**Skattemelding będzie rozsyłany znacznie wcześniej, bo od około 18 marca do 1 kwietnia. Każdy podatnik zostanie poinformowany drogą mailową lub smsem o dostępności swojego rozliczenia na stronie Altinn.no.

Każdy, kto otrzyma nowy skattemelding, uzyska ostateczne rozliczenie podatkowe od urzędu w ciągu dwóch tygodni od wysłania ostatecznej wersji zeznania przez Altinn. Oznacza to w praktyce, że jeśli urząd będzie nam musiał zwrócić nadpłacony podatek, zrobi to najpóźniej po dwóch tygodniach. Osoby, które wyślą swoje zeznania jeszcze w marcu a będą mieli zwrot podatku- otrzymają przelew już na początku kwietnia. 

Osoby, którym przyszedł skattemelding z kwota do zwrotu przez urząd, a nie mające więcej odpisów, nie musza wysyłać rozliczenia. Wtedy zwrot z urzędu przyjdzie na konto dopiero w czerwcu. Jednak , jeśli ktoś chciałaby odzyskać zwrot wcześniej , musi i tak złożyć  zeznanie, nawet nie wprowadzając w nie zmian.

Aby zwiększyć szansę na objęcie pilotażowym systemem rozliczeń podatkowych , należy do dnia 1 marca 2020 zarejestrować się  w systemie Altinn, jako użytkownik elektroniczny.

Jeżeli chodzi o termin dostarczenia deklaracji do urzędu skarbowego przez podatników, to tu nie dokonano żadnych zmian. Nadal do 30 kwietnia rozliczają się pracownicy i emeryci. Natomiast, prowadzący działalność gospodarcza składają deklaracje do 31 maja 2020.