Skip to main content

14 marca norweski urząd podatkowy zaczął rozsyłać do podatników wstępne zeznania podatkowe. Kto i kiedy może spodziewać się zwrotu podatku?

Zdecydowana większość skattemelding zostanie wysłana w formie cyfrowej. Podatnik powinien otrzymać powiadomienie w postacie maila, gdy wstępne zeznanie stanie się dostępne na jego koncie Altinn. Wciąż około pół miliona podatników w Norwegii otrzymuje skattemelding pocztą w papierowej formie.

Ze wstępnych wyliczeń Skatteetaten wynika, że blisko trzy miliony podatników w Norwegii otrzyma w tym roku zwrot podatków. Przeciętny podatnik otrzyma 15 400 NOK zwrotu, jednak do tej liczby nie należy przywiązywać zbytniej wagi, ponieważ jedni otrzymają 1000 zwrotu, zaś inni na przykład 40 000 NOK. Dla porównania rok wcześniej zwrot otrzymało 2,7 milionów podatników w Norwegii, a średnia kwota wyniosła 10 900 NOK. Trzeba pamiętać, że te pieniądze nie są „prezentem” od urzędu podatkowego, to zwrot nadpłaconych w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy. Urząd zwraca nam środki, które już wcześniej powinny wpłynąć do naszej kieszeni, ale w wyniku niedopasowanej karty podatkowej tak się nie stało.

Jednocześnie około 900 000 osób będzie musiało dopłacić podatek. Średnia kwota dopłaty za rok 2022 to 29 900 NOK. W tym zestawieniu ujęte są wyłącznie dane wstępne urzędu skarbowego, bez uwzględnienia ulg, które podatnicy muszą wprowadzić samodzielnie.

Koniecznie sprawdź swoje zeznanie

Około 10% podatników w Norwegii nigdy nie otworzyło swojego skattemelding. Oznacza to, że te osoby nie skontrolowały, czy zgromadzone przez urząd skarbowy dane są poprawne i nie naniosło żadnych ulg. Podatnik nie musi otwierać informacji o swoim wstępnym zeznaniu podatkowym, nawet bez jego udziału zostanie ono zaakceptowane automatycznie po upływie ustawowego terminu. Jest to jednak posunięcie ryzykowne i mało rozsądne. Po pierwsze, to podatnik, a nie urząd skarbowy odpowiada za poprawnie złożone zeznanie podatkowe. Po drugie, urząd nie ma możliwości uwzględnić wszystkich możliwych dla podatnika odpisów podatkowych, niektóre z nich należy wprowadzić samodzielnie.

Skattemelding powinny dokładnie sprawdzić szczególnie te osoby, które w roku 2022 zmieniły pracę, kupiły dom, owdowiały, posłały dziecko do przedszkola bądź zakończyły studia i podjęły pracę. Warto też zwrócić uwagę na podróże do pracy i z pracy – jeśli w jedną stronę należało pokonać co najmniej 19 kilometrów, to przysługuje odpis za dojazdy.

Kiedy zwrot?

Zwrot podatku z Norwegii można otrzymać na konto już na początku kwietnia. Żeby tak się stało, trzeba jednak dostać skattemelding wcześnie (na to podatnik nie ma żadnego wpływu, decyduje wybór losowy). Najszybciej otrzymają pieniądze ci, którzy wypełnią zeznanie elektronicznie i nie będą zwlekać z tym zadaniem. Osoby będące w związku małżeńskim powinny pamiętać, że dopiero kiedy oboje małżonkowie złożą zeznania, ich wnioski będą procedowane.

Zdecydowana większość podatników dostanie ostateczny wynik zeznania, czyli skatteoppgjør, w czerwcu. Urząd Skarbowy przyśle powiadomienie, kiedy ten dokument będzie gotowy. Jeśli podatnik ma pieniądze do zwrotu, kwota może wpłynąć na jego konto już jeden-dwa dni po otrzymaniu skatteoppgjør, najpóźniej zaś po trzech tygodniach.