Skip to main content

Osiągasz dochody w Norwegii będąc rezydentem w Polsce? Sprawdź, jak w praktyce pogodzić ze sobą dwa rozliczenia i z jakich odpisów możesz skorzystać w kraju rodzinnym.

Każdy polski rezydent będzie musiał złożyć PIT i rozliczyć swoje norweskie dochody w Polsce. Aby to zrobić prawidłowo, należy użyć norweskiego skattemelding jako podstawowego dokumentu do rozliczenia PIT-36/PIT-ZG, bo to jedyny urzędowy dokument skarbowy, jakim będziesz dysponować ze strony norweskiej w terminie rozliczeń polskiego PIT-u.

Jeżeli jesteś rezydentem podatkowym w Norwegii i nie masz ani rodziny, żadnego dochodu w Polsce, ani innych znaczących powiązań z rodzinnym krajem, to nie musisz składać polskiego PIT-u.

Twój skattemelding musi być wypełniony poprawnie w Norwegii i po jego złożeniu nie należy go zmieniać. Każda zmiana w Norwegii będzie pociągała za sobą konieczność korekty PIT-u złożonego w Polsce. Należy zatem poprawnie i na czas przygotować i złożyć skattemelding, potem użyć danych z niego do wypełniania PIT w Polsce. Na koniec powinno się uzyskać ostateczne rozliczenie w Norwegii (norw. skatteoppgjør) w terminie od czerwca do listopada, gdy urząd skarbowy w Norwegii zatwierdzi dane ze złożonego skattemelding. Dzięki temu nie będzie trzeba nic korygować w Polsce.

Jeżeli coś się zmieni między skattemelding a skatteoppgjør, trzeba będzie złożyć stosowną korektę PIT-u w Polsce. Wymiana informacji między urzędami jest efektywna, więc należy wychodzić z założenia, że polski fiskus ma dostęp do danych przekazanych stronie norweskiej.

Terminy rozliczeń

Termin rozliczenia w Polsce minie 30 kwietnia i nie będzie możliwości jego przedłużenia, podczas gdy podatnik musi mieć dane na polskim PIT w oparciu o  norweski skattemelding. Najlepiej zatem złożyć oba zeznania jednocześnie i traktować termin w Polsce jako wiążący.

Co zrobić, gdy nie uda się rozliczyć do końca kwietnia z podatku w Norwegii i/lub Polsce?

W Norwegii możesz przedłużyć termin rozliczenia do końca maja w systemie Altinn (formularz RF-1115). Wystarczy uzasadnić, dlaczego składasz skattemelding po terminie.

Jeżeli w Polsce nie złożysz do końca kwietnia PIT 36, grożą ci surowe kary finansowe z odsetkami. W takiej sytuacji najlepiej jest złożyć spóźniony PIT jak najszybciej wraz z tzw. „czynnym żalem”.

ROZLICZENIE  PIT 36 – ULGI PODATKOWE

Pierwsza grupa ulg podatkowych pomniejsza DOCHÓD do opodatkowania (podstawę, od której naliczamy podatek). Należą do nich:

 • Ulga za dni pobytu za granicą – diety- masz prawo odliczyć od dochodu kwotę odpowiadającą 30% polskiej stawki diety zagranicznej za każdy dzień pobytu w Norwegii.
 • Zryczałtowane koszty uzyskania przychodu – od 250 zł do 300 zł za każdy miesiąc pracy w Norwegii.
 • Odliczenie zapłaconej składki społecznej w Norwegii trygdeavgift.
 • Wpłaty na IKZE w Polsce – kwoty wpłacone na rzecz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Polsce.
 • Wydatki na Internet w Polsce– odliczenie kosztów Internetu w Polsce. Z odpisu można skorzystać jedynie przez 2 lata, jeśli wcześniej się z tej możliwości nie skorzystało. Maksymalna kwota odliczenia to 760 zł.  Ulgę mogą odliczyć tylko podatnicy rozliczający się na  formularzach PIT 28, PIT 3, PIT 37 za 2022 r.
 • Wydatki na leki i cele rehabilitacyjne– aby z niej skorzystać, należy przedstawić stosowną dokumentację.
 • Ulga na termomodernizację– odpis dla posiadaczy nieruchomości, którzy zdecydowali się zmodernizować piece, okna, instalację grzewczą, drzwi itp.
 • Odsetki od kredytów na zakup mieszkania/domu – dotyczy wyłącznie kredytów zaciągniętych w latach 2002-2006.
 • Darowizny – na organizacje charytatywne (podobna ulga jest w Norwegii).

WAŻNE! Jeśli masz współmałżonka w Polsce, możesz także rozliczyć się wspólnie   w ramach swojego PIT. Pamiętaj, że związek małżeński musiał trwać przynajmniej cały 2022 rok, żeby dać ci możliwość wspólnego rozliczenia. Ponadto współmałżonek nie może się rozliczać samodzielnie w Polsce – w takiej sytuacji należy złożyć korektę, by rozliczyć się wspólnie z norweskiego dochodu i podatku.

Od 2022 roku nie można już dokonywać odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na dotychczasowych zasadach. Zmiany są efektem ustawy o tzw. Polskim Ładzie 1.0 i 2.0.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą limit odliczenia składki zdrowotnej zależny jest od formy opodatkowania:

 • Podatek liniowy – 8700 zł zapłaconych składek zdrowotnych jako pomniejszenie dochodu do opodatkowania.
 • Ryczałt ewidencjonowany – 50% zapłaconych składek zdrowotnych jako pomniejszenie przychodu.
 • Karta podatkowa – 19% zapłaconej składki zdrowotnej jako pomniejszenie podatku.

Główne ulgi podatkowe w Polsce zmniejszające sam podatek:

 • Maksymalny podatek zagraniczny do odliczenia od podatku polskiego – według nowego, proporcjonalnego sposobu rozliczania podatku od dochodów zagranicznych, możesz odliczyć proporcjonalnie maksymalną kwotę podatku w Norwegii od podatku w Polsce.
 • Kwota zmniejszająca podatek „+/- 525 zł” 
 • Ulga z tytułu wychowywania dzieci (ulga prorodzinna)– z zasady to jest 92,67 zł miesięcznie, 1112,04 za 12 miesięcy, ale jest obłożona kilkoma warunkami. Jej wysokość jest zależna m.in. od ilości miesięcy przysługiwania ulgi (np. jeśli dziecko urodziło się w maju, to masz prawo do odliczenia od maja do grudnia), liczby dzieci oraz dochodów rodziców
 • Ulga abolicyjna – każdy ma prawo przy metodzie proporcjonalnego do odliczenia 1 360 zł.

Przestrzegamy przed bezkrytycznym używaniem kalkulatorów zamieszczanych na stronach  internetowych. Autorzy często kuszą  obiecującym wynikiem  rozliczenia, ale trzeba do takich narzędzi podchodzić krytycznie, bowiem ostateczny wynik może być znacząco różny od przewidywanego.

Chcesz poprawnie rozliczyć sie z podatku w Polsce i w Norwegii? Zgłoś się do jednego z naszych biur, zajmiemy się twoimi sprawami kompleksowo. Usługi możesz zamówić bezpośrednio w naszych sklepie:

ROZLICZENIE POLSKIE

ROZLICZENIE NORWESKIE