Skip to main content

Od 1 stycznia 2021 osoby, które osiągnęły dochody m.in. z Norwegii, mają obowiązek złożenia w Polsce zeznania podatkowego PIT 36 i PIT ZG. Dotyczy to wszystkich osób fizycznych osiągających dochody m. in. w Norwegii. Do tej pory obowiązek ten mieli tylko pracownicy osiągający przychody jednocześnie w Polsce i za granicą. Zgodnie z nową konwencją obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym dochodu uzyskanego za granicą istnieje zawsze, bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał inne dochody opodatkowane w Polsce według skali podatkowej, czy nie.

Nie mają obowiązku rozliczenia się z polskim urzędem osoby na stałe zamieszkałe w Norwegii, o ile nie osiągnęły dochodu w Polsce ( np. z wynajmu mieszkania).

Zmiany w zasadach opodatkowania w Polsce osób pracujących za granicą

Sam fakt złożenia zeznania nie oznacza automatycznie obowiązku zapłaty podatku w Polsce. Podatnik ma bowiem możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej. Ostateczna wysokość podatku płaconego w Polsce od tych dochodów będzie zatem taka sama, jak przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.  O tym, gdzie i w jakim zakresie podlega się opodatkowaniu, decyduje przede wszystkim tzw. rezydencja podatkowa określana na podstawie centrum interesów życiowych (gdzie podatnik posiada rodzinę, dom, nieruchomość). Gdy nie można jednoznacznie określić przynależności obywatela do rezydencji podatkowej, to pod uwagę bierze się miejsce, w którym aktualnie podatnik przebywa oraz obywatelstwo.

Wcześniej osoby pracujące w Norwegii, mające rodzinę  i/lub mieszkanie w Polsce, korzystały z metody wyłączenia z progresją. Była ona korzystniejsza, ponieważ dochód podlegający opodatkowaniu za granicą był w tym przypadku wyłączony z opodatkowania w Polsce. Wpływał jedynie na wysokość stawki PIT od polskich dochodów. Dodatkowo, pracując wyłącznie za granicą – w Norwegii – w Polsce nie trzeba było wysyłać PIT-u do polskiego fiskusa.

Metoda proporcjonalnego odliczenia podatku

Metoda proporcjonalnego odliczenia, która obowiązuje od 1 stycznia 2021, jest mniej korzystna. W tym przypadku dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w naszym kraju. Od podatku należnego w Polsce odlicza się podatek zapłacony za granicą.

Jeśli dochód był za granicą zwolniony z podatku, to realny dochód podatnika obniży się o wysokość podatku, który zapłacić będzie musiał w Polsce (17 proc. PIT do 85 528 zł, a powyżej tej kwoty – 32 proc. podatku). W tym miejscu należy nadmienić, że progi podatkowe mogą zostać podniesione, co zmieniłoby podawane tu kwoty. Jeśli natomiast zapłacony za granicą podatek był niższy, to podatnik będzie musiał dopłacić różnicę w Polsce.

Możemy zakładać, że ogromna część Polaków mieszkających w Norwegii i tak w Norwegii zapłaci większy podatek, a co za tym idzie, w Polsce skończy się tylko złożeniem Pit-u, ale nie dopłatą podatku.

Kto dopłaci do podatku w Norwegii?

Złożenie Pit-u w Polsce dotyczy tylko osób wykonujących pracę zarobkową za granicą (np. w Norwegii), ale posiadających w Polsce centrum interesów życiowych (rodzina, dom, nieruchomość) lub przebywających w Polsce dłużej niż 183 dni w danym roku.

1. Jeśli pracownik nie osiągnął żadnych przychodów w Polsce, a osiągnął dochody za granicą, to od 1 stycznia 2021 –musi złożyć zeznanie na PIT 36 i PIT ZG – będzie się stosowało różnicę pomiędzy  kwotą podatku naliczonego w Norwegii  (przewalutowaną na PLN), a podatkiem naliczonym od przychodów norweskich według obowiązującej w Polsce stopy procentowej.

2. Jeśli pracownik osiągnął przychody w Polsce i za granicą, to rozliczy się na PIT 36 i PIT ZG, a do urzędu dopłaci różnicę pomiędzy ponownie przeliczonym podatkiem według nowej stopy procentowe,j a podatkiem od dochodów polskich naliczonym według stopy 17%.

Sytuację może dodatkowo skomplikować zapowiadana zmiana kwot wolnych od podatku i progów podatkowych. Prawdopodobnie zostaną one zmienione 1 stycznia 2022. Na dziś nie znamy jeszcze szczegółów uregulowań prawnych w tym temacie.

Martwisz się, jak rozliczyć podatek z dochodów osiągniętych w Norwegii i/lub w Polsce? Zgłoś się do nas! ATS Pomoc w Norwegii zajmie się kompleksowo Twoim rozliczeniem.

Anna Stankiewicz